Poradna

Jaké vzdělání musí mít učitel, který je zaměstnán na střední škole na dohodu o provedení práce? Zaměstnali jsme na DPP učitele výtvarné výchovy, který má dostudovanou střední školu. 
Vydáno: 22. 09. 2023
Učitelka ZŠ měla pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 8. 2023. Dohodly jsme se, že pracovní poměr nebude prodloužen. K 7. 8. 2023 vyčerpala dovolenou i samostudium, očekávala jsem, že 8. 8. nastoupí do práce a domluví se na práci na zbývající dny. To se však nestalo. Žádným způsobem nás nekontaktovala, ani mě se nepodařilo se s ní telefonicky spojit. Po zbytek měsíce dostala neplacené volno což vím, že není správně. Bývalá zaměstnankyně se nyní ohradila s tím, že máme povinnost jí přidělit práci. Byl by tedy býval správný postup využít možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru pro porušení pracovních povinností, tedy nedostavení se do práce, neomluvení se a žádný kontakt po zbytek měsíce? Nebo má zaměstnavatel povinnost zaměstnance dopředu upozornit, že mu období školních prázdnin nepokryje dovolená + samostudium, být tedy sám aktivní dopředu? 
Vydáno: 21. 09. 2023
Základní škola sloučená s mateřskou školou má zástupce ředitele jako zástupce statutárního orgánu pedagogického pracovníka. Lze mít ještě jednoho zástupce ředitele – nepedagogického pracovníka – jako zástupce pro hospodaření a projektové činnosti? Případně jakým způsobem lze toto pracovněprávně ošetřit – jmenováním, pověřením nebo změnou druhu pracovní pozice v pracovní smlouvě?
Vydáno: 21. 09. 2023
Ředitel školy je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zastupuje ho zástupce statutárního orgánu, který má sjednanou pracovní smlouvu jako „Organizační a koordinační pracovník“ z roku 2018 a v roce 2023 bylo ředitelem školy vytvořené0jJmenování zástupcem statutárního orgánu. Měli bychom v této situaci aplikovat § 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce a statutárnímu zástupci zvýšit jeho současný příplatek za vedení do stejné výše, jako ho má ředitel školy?
Vydáno: 21. 09. 2023
V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
Pokud žáci vyjíždějí do zahraničí na zájezd, pojištění není zahrnuto v zájezdu, připojišťují se sami. Co vše doporučujete zahrnout k pojištění (např. úraz, odpovědnost za škodu)?
Vydáno: 12. 09. 2023
Jak by měl vypadat vzor, kterým by ředitel školy správně uznal kvalifikaci na správnou dobu podle novely zákona o pedogických pracovnících? 
Vydáno: 12. 09. 2023
Je možné ke kávovaru zakoupeného z FKSP pořídit i hrníčky a lžičky, které budou zaměstnancům k dispozici u kávovaru ve sborovně?
Vydáno: 08. 09. 2023
V současné době (k 1. 9. 2023) působím jako ředitel školy, ale již v průběhu října 2023 (15. 10. 2023) chci nastoupit k jinému zaměstnavateli. Předpokládám správně, že pokud se funkce vzdám k 29. 9. 2023 a zároveň k tomuto dni nabídku dalšího zaměstnávání v organizaci odmítnu, výpověď pro nadbytečnost začíná běžet od 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 11. 2023, případně pokud se funkce vzdám k 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 12. 2023? K jakému dni se tedy mám vzdát funkce ředitele školy a odmítnout nabídku zaměstnávání v organizaci, abych mohl nastoupit do nového zaměstnaní od 15. 10. 2023 a ze stávajícího místa obdržel výpověď pro nadbytečnost?
Vydáno: 07. 09. 2023
Má ředitel základní školy právo učiteli přikázat účast na adaptačním kurzu na 3 dny (dvě noci)? Má učitel právo toto odmítnout? 
Vydáno: 07. 09. 2023
Zaměstnankyně ukončila k 30. 6. 2023 pracovní poměr u naší organizace (na svou žádost). Od 1. 9. 2023 jsme se s ní dohodli, že odučí 4 hodiny týdně v maturitní třídě, tzn. pouze do 31. 5. 2024. K tomuto datu maturitní třída ukončí studium maturitní zkouškou a není důvod, aby pracovní poměr trval déle. Můžeme aplikovat § 39 odst. 4 zákoníku práce a pracovní poměr uzavřít od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024. Předpokládáme, že povaha práce vykonávaná pouze po dobu studia maturitní třídě, nám to umožní. Nebo musíme se zaměstnankyní uzavřít pracovní poměr na 12 měsíců a následně ho ukončit dohodou k 31. 5. 2024? Pro úplnost dodáváme, že smlouva na období 1. 9. 2023 – 31. 5. 2024 byla připravena na žádost uvedené zaměstnankyně.
Vydáno: 06. 09. 2023
Může asistent pedagoga učit v rámci PSPP tzv. rozvoj komunikačních dovedností? Je to z PPP doporučená náhrada druhého cizího jazyka a hlavně bez financování z tzv. PNFN. To znamená, že to budeme financovat ze státních prostředků na platy pedagogů. Učil by to mimo své hodiny asistence. 
Vydáno: 05. 09. 2023
V roce 2022 naše škola skončila ztrátou. V rezervním fondu jsme neměli žádné prostředky. V červenci nám náš zřizovatel poukázal mimořádný příspěvek na úhradu ztráty. Jak mám toto zaúčtovat? V roce 2023 mám po schválení účetní závěrky vytvořený účetní doklad MD 432/D 431.
Vydáno: 05. 09. 2023
Poskytuje se zvláštní příplatek dle § 129 zákoníku práce mistrovi odborného výcviku učiliště za dobu od 1. 7. do 31. 8., tedy v době prázdnin? Pokud ne, musím vystavit k 1. 7. nový platový výměr?
Vydáno: 05. 09. 2023
Dojde k nějaké změně k 1. 9. 2023 u pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků? Nyní máme ve škole již druhým rokem paní učitelku (již měla dvakrát pracovní smlouvu na jeden rok) – můžeme jí od 1. 9. 2023 dát smlouvu opět na jeden rok, nebo již musí být smlouva na dobu určitou, nebo s ní již nemůžeme uzavřít pracovní poměr? Je platné znění, že pracovní smlouva (pokud to není např. záskok za mateřskou dovolenou, nemoc) musí být sjednána minimálně na 12 měsíců, tj. smlouva od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024? Budou se týkat od 1. 9. 2023 pracovních smluv nějaké změny? 
Vydáno: 30. 08. 2023
Na základní škole (příspěvkové organizaci města) pracuje na 75% úvazek – pracovní poměr asistenta pedagoga. Dále každý rok dostává malinký úvazek (např. 10 % – každý školní rok je to jiné) od paní ředitelky na učitele ZŠ. Je možné, aby paní ředitelka dávala vždy pracovní poměry na dobu určitou na práci učitele ZŠ, byť na malinký úvazek a vlastně zároveň na souběžný druhý pracovní poměr (pokud to má vliv?)? Pracovní poměry učitele ne vždy na sebe přesně navazovaly, např. byly od 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020, 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021, 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022, 1. 9. 2022 - 31. 7. 2023. Jak by měl být správně učitel ZŠ zaměstnáván a dle jakého ustanovení zákona, má na to vliv jeho vzdělání atd.?
Vydáno: 30. 08. 2023
Je možné povolit IVP žáků střední školy, pokud o něj žádá z důvodu účasti na dopoledních sportovních trénincích ve fotbale, ale nejedná se o reprezentaci ČR?
Vydáno: 30. 08. 2023
Jsme nestátní nezisková organizace, škola a máme rezervní fond, do kterého vkládáme zlepšený/zhoršený HV. Nyní ho máme dost vysoký a chceme čerpat na další rozvoj (odměny, nákup nábytku do tříd). Můžeme ho čerpat v průběhu roku, nebo máme počkat, až spadne HV do ztráty a tím snížit rezervní fond? Zřizovatel je církev. 
Vydáno: 29. 08. 2023
Lze z dotace poskytované na základě zákona o dotacích soukromým školám dle vyhlášky č. 306/1999 Sb. zakoupit IT vybavení do výuky za více než 80 000 Kč, např. SMART tabuli?
Vydáno: 29. 08. 2023
Škola má 251 až 550 žáků. Činnosti výchovného poradce jsou rozděleny mezi dva učitele tzn. že každý vykonává pouze některé činnosti z výčtu uvedeného ve vyhlášce č. 72/2005. Každý výchovný poradce vykonává přidělené činnosti směrem ke všem žákům školy. Bude tedy každému výchovnému poradci snížena přímá vyučovací povinnost o 3 hodiny týdně? 
Vydáno: 29. 08. 2023