Školská rada

Právní postavení školské rady je dáno především školským zákonem. Některá ustanovení týkající se školských rad lze najít i v prováděcích vyhláškách. Kompletní přehled legislativy a jednotlivých ustanovení týkajících se školské rady:
Vydáno: 03. 02. 2014
Fungování školských rad zřízených při základních, středních a vyšších odborných školách je různorodé – od některých rad, jež se scházejí dvakrát ročně a řeší jen nezbytné minimum, které jim ukládá legislativa, až po opačný extrém – rady scházející se každý měsíc a řešící např. rozpis dozorů pedagogických pracovníků. Pomineme-li extrémy, je školská rada významný orgán samosprávy ve školství. I když některé rady pracují jen formálně, jiné jsou významným přínosem pro fungování a rozvoj školy.
Vydáno: 03. 02. 2014
Školský zákon, navazujíce na tradici „rady školy“, zakotvil jako vnitřní orgán školy podílející se na jejím chodu a správě školskou radu. Jako půdu pro dialog, vytváření rozumných pravidel za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu, jako rozložení odpovědnosti mezi ředitele, zřizovatele, učitele i samotné žáky a jejich rodiče. Povinné zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jakož i kompetence rozdělené mezi jednotlivé účastníky, se snaží vytvořit tomuto modelu žádoucí zákonný rámec.
Vydáno: 07. 04. 2013
Vydáno: 28. 11. 2012
Vydáno: 28. 11. 2012