EVVO ve škole

  • Článek
O prospěšnosti venkovního pobytu a venkovního učení toho již bylo napsáno mnoho. Tématem se zabývá celá řada článků, vědeckých studií i obsáhlých knih. Zároveň nemálo škol učení venku v současnosti zažívá na vlastní kůži, užívá si benefity, které venkovní prostředí nabízí, a vrací se tím k něčemu, co by pro nás i pro děti mělo být vlastně přirozené.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
O tématu ekologie a udržitelnosti slyšíme poslední dobou ze všech stran. A to je dobře. Pokud chceme dalším generacím zanechat zdravou, zelenou planetu, pitnou vodu a čistou půdu, musíme se všichni začít víc snažit. Vzdělávací projekt EFG Educa, jehož hlavními tématy jsou nakládání s odpady a udržitelnost, přistupující k odpadu jako k cenné surovině, se už snažit začal. A dostává toto téma přímo do škol prostřednictvím seminářů. Jak? O tom jsme si povídali s projektovou manažerkou Danielou Duškovou.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Děti zpravidla rády zpracovávají různými způsoby ovoce, zeleninu nebo bylinky. Vědí ale, jak se na náš stůl dostanou například jahody, rybíz, rajčata, hrášek a další produkty? Vědí, odkud se vzala pažitka, mrkev a brambory v polévce? Děti velmi obohatí, pokud budou znát celý proces pěstování, budou vědět, co vše se musí udělat, abychom si mohli vytvořit například skvělý ovocný pohár nebo uvařit výbornou bramboračku.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Zahrada je místo, kde můžeme odpočívat, hrát si, tvořit nebo zkoumat. Mnoho mateřských škol má zahradu, ve které děti tráví čas každý den. Zahrady jsou různé, některé jsou staré a rozlehlé, se vzrostlými stromy, některé jsou menší a rozčleněné do různých koutků. Některé zahrady mají „jen“ trávník a pískoviště, nové zahrady bojují o stín a často trpí nedostatkem přírodního zázemí.
Vydáno: 20. 09. 2022
Nástroji systematické a komplexní realizace EV na školách z pohledu jejího managementu jsou školní plány (programy) environmentální výchovy (ŠPEV) s dlouhodobými i krátkodobými cíli. Z hlediska vytváření a posilování víceúrovňových dovedností koordinátorů EV je potřeba vytvořit manuál koordinátora EV, který bude metodickým pomocníkem a bude podle potřeby modifikován v kontextu konkrétních podmínek škol vyhodnocených SWOT analýzou.
Vydáno: 09. 03. 2014
Cílem evaluace na škole není postih, ale hledání možných řešení stávajících problémů bránících naplňování cílů. Evaluace slouží ke zjištění, za jakých podmínek byly jednotlivé cíle splněny, které aktivity byly pro jejich splnění využity, resp. proč se cíle nedaří splnit. V procesu evaluace může dojít např. ke zjištění, že stanovené cíle jsou nereálné, případně nesprávně definované. Na základě výsledků evaluace je možné konkrétní aktivity vedoucí k dosažení krátkodobých cílů aktualizovat či modifikovat.
Vydáno: 09. 03. 2014
Hlavním cílem EV na školách je komplexní pojetí všech aktivit, které k realizaci tohoto záměru směřují. Klíčovými aktéry jsou především ředitelé škol a koordinátoři jako reprezentanti managementu environmentální výchovy na školách.
Vydáno: 09. 03. 2014