EVVO ve škole

 • Článek
V dřívějších dobách bylo naprosto běžné děti otužovat, doba a styl oblékání k tomu vedly přirozeně. Aktuálně je v obchodních řetězcích nepřeberné množství látek, oblečení a stylů, proto se vytrácí určitá přirozenost a otužování, přístup k zimním teplotám je tedy na straně rodičů.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
V mateřské škole v Táboře, kterou všichni místní znají pod jménem Hastrmánek, se pokoušíme u dětí utvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet polytechnické myšlení a manuální dovednosti. K tomuto účelu nám slouží jako přírodní ateliér naše zahrada. Vyzkoušeli jsme si zde také společně zrealizovat projektový den ve spolupráci s odborníkem z praxe.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Herec, moderátor, režisér, ale hlavně ekolog tělem i duší. Svůj ekologický postoj k životu a planetě se snaží předat nejen rodině, ale také svým hereckým kolegům. Doma třídí odpad, splachuje vodou z dřezu, nejezdí autem, nejí maso a vyrábí mýdlový sliz. O tom, co je dobré pro životní prostředí, o oblíbených hereckých rolích, ale také o tom, proč se nestal lékařem, jsme si povídali s Petrem Vackem.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Souzníte s myšlenkou, že by se více dětí mělo učit venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování, vlastních prožitků a zároveň v souvislostech? Hledáte výukové plány, které vám budou v tomto směru dobrým pomocníkem? Možná jste je právě našli!
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jejž koordinuje Pražský inovační institut, a s ním i program Cirkulární školy. Se sedmnácti pražskými školami spolupracovali rok odborní konzultanti programu v oblastech gastroodpady/školní jídelny, kompostování a reuse. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky škol inspirovali k větší udržitelnosti a novým aktivitám. Co se dělo a jak se může inspirovat i vaše škola?
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Nový školní rok právě odstartoval. Jako vychovatelky a vychovatelé školních družin máte skvělou příležitost děti formovat a trávit s nimi nemalé množství času aktivitami, které je mohou ovlivnit klidně na celý život. Pokud stejně jako my fandíte vzdělávání venku, rádi vám pomůžeme s realizací.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Dvě třetiny mladých lidí v České republice jsou přesvědčeny, že dnešní děti budou žít v horším světě než my. Pouhá desetina věří v opak.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Více než padesát žáků naší školy od první až do deváté třídy se stalo v minulém měsíci asistenty vědců z Masarykovy univerzity – zapojili se do unikátního výzkumu s cílem monitorovat kvalitu ovzduší a zkvalitnit život v Brně1). Příští rok naši žáci vyjedou na výzkumný zahraniční výjezd do německé partnerské školy a přivítají své německé kolegy v Brně v rámci programu Erasmus+. Nejedná se o jednorázové akce, ale o střípky zapadající do širší filozofie vzdělávání, kterou bych chtěl v tomto článku představit.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Klima se mění, a vzdělávání by na to také mělo reagovat. Tým vzdělávacího centra TEREZA připravil ve spolupráci s odborníky online kurz pro pedagogy, kteří chtějí s tímto tématem začít, nebo kteří chtějí svou výuku o klimatu reflektovat a dál ji rozvíjet.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V minulém vydání Učitelského měsíčníku jste mohli zaznamenat článek, který stručně představoval iniciativu několika partnerských organizací nesoucí název Učím o klimatu. Pro širší přiblížení klimatického vzdělávání jsme o rozhovor poprosili koordinátorku a metodičku globálního vzdělávání ve společnosti Člověk v tísni Veroniku Endrštovou. Právě ona totiž proces tvorby portálu www.ucimoklimatu.cz vede. „Řešení klimatické změny na celospolečenské úrovni vyžaduje celospolečenskou transformaci. Myslím si, že je potřeba žáky na tuto transformaci připravovat. Nejen kvůli uplatnění na trhu práce, ale aby byli schopni problému rozumět a řešit jej. Cesta je ve změně myšlení, a když se neuskuteční během vzdělávání, později v životě to jde mnohem hůř.“
Vydáno: 20. 02. 2023
 • Článek
Na webové stránce www.ucimoklimatu.cz najdou učitelé, metodici i další vzdělavatelé bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály k aktuálnímu tématu změny klimatu.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Dle výzkumu organizace "Skutečně zdravá škola" skončí v koších českých závodních a školních jídelen až 50 tisíc tun potravin ročně. Do odpadu a následně na skládky se ale nedostanou pouze zbytky z biologického odpadu v pravém slova smyslu, jako jsou odřezky či slupky, ale také prošlé potraviny nebo celé nesnědené pokrmy, s nimiž se tak ve velkém plýtvá a končí nevyužité na skládkách, kde produkují škodlivé emise. Co můžeme kromě náležité edukace o předcházení vzniku odpadu udělat my, zaměstnanci či vedení škol a lektoři?
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
O tématu ekologie a udržitelnosti slyšíme poslední dobou ze všech stran. A to je dobře. Pokud chceme dalším generacím zanechat zdravou, zelenou planetu, pitnou vodu a čistou půdu, musíme se všichni začít víc snažit. Vzdělávací projekt EFG Educa, jehož hlavními tématy jsou nakládání s odpady a udržitelnost, přistupující k odpadu jako k cenné surovině, se už snažit začal. A dostává toto téma přímo do škol prostřednictvím seminářů. Jak? O tom jsme si povídali s projektovou manažerkou Danielou Duškovou.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
O prospěšnosti venkovního pobytu a venkovního učení toho již bylo napsáno mnoho. Tématem se zabývá celá řada článků, vědeckých studií i obsáhlých knih. Zároveň nemálo škol učení venku v současnosti zažívá na vlastní kůži, užívá si benefity, které venkovní prostředí nabízí, a vrací se tím k něčemu, co by pro nás i pro děti mělo být vlastně přirozené.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Děti zpravidla rády zpracovávají různými způsoby ovoce, zeleninu nebo bylinky. Vědí ale, jak se na náš stůl dostanou například jahody, rybíz, rajčata, hrášek a další produkty? Vědí, odkud se vzala pažitka, mrkev a brambory v polévce? Děti velmi obohatí, pokud budou znát celý proces pěstování, budou vědět, co vše se musí udělat, abychom si mohli vytvořit například skvělý ovocný pohár nebo uvařit výbornou bramboračku.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Zahrada je místo, kde můžeme odpočívat, hrát si, tvořit nebo zkoumat. Mnoho mateřských škol má zahradu, ve které děti tráví čas každý den. Zahrady jsou různé, některé jsou staré a rozlehlé, se vzrostlými stromy, některé jsou menší a rozčleněné do různých koutků. Některé zahrady mají „jen“ trávník a pískoviště, nové zahrady bojují o stín a často trpí nedostatkem přírodního zázemí.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Již třetím rokem funguje při družině ZŠ Velké Popovice Badatelský klub, jehož smyslem je poznávání přírody a pobyt v ní.
Vydáno: 23. 08. 2022
Nástroji systematické a komplexní realizace EV na školách z pohledu jejího managementu jsou školní plány (programy) environmentální výchovy (ŠPEV) s dlouhodobými i krátkodobými cíli. Z hlediska vytváření a posilování víceúrovňových dovedností koordinátorů EV je potřeba vytvořit manuál koordinátora EV, který bude metodickým pomocníkem a bude podle potřeby modifikován v kontextu konkrétních podmínek škol vyhodnocených SWOT analýzou.
Vydáno: 09. 03. 2014
Cílem evaluace na škole není postih, ale hledání možných řešení stávajících problémů bránících naplňování cílů. Evaluace slouží ke zjištění, za jakých podmínek byly jednotlivé cíle splněny, které aktivity byly pro jejich splnění využity, resp. proč se cíle nedaří splnit. V procesu evaluace může dojít např. ke zjištění, že stanovené cíle jsou nereálné, případně nesprávně definované. Na základě výsledků evaluace je možné konkrétní aktivity vedoucí k dosažení krátkodobých cílů aktualizovat či modifikovat.
Vydáno: 09. 03. 2014