Poradna

Mohu jako zaměstnavatel (škola) poslat zaměstnance (pedagoga) na mimořádnou lékařskou prohlídku, když je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? 
Vydáno: 09. 06. 2023
Je důvodem nepřijetí do 9. ročníku k základnímu vzdělávání věk dítěte? Žadatelům (cizincům) je v době podání žádosti 15 a 16 let, měli by tedy žádat o přijetí na SŠ.
Vydáno: 31. 05. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. K Mikuláši a na Velikonoce dáváme dětem ve školkách balíčky, podobně v prosinci dostanou adventní kalendář. Je pravda, že všechny tyto položky budou nedaňové a účtovat se budou jako náklady na reprezentaci? Nebo lze nějak zaúčtovat v případě školky jako daňový náklad? A pokud jde o výhry v pořádaných soutěžích, ty lze vnímat jako daňový náklad, bez něhož by se soutěž nemohla uspořádat?
Vydáno: 31. 05. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování faktury za lyžařský kurz/školu v přírodě za pedagogický doprovod za ubytování a stravování pedagogických pracovníků. Bude v tomto případě pro školu stravování pedagogů daňovým nákladem? Pokud ano, budu fakturu účtovat na účet 512 nebo 518?
Vydáno: 29. 05. 2023
Pro následující školní rok řešíme, zda na naší škole nezkusit realizovat tandemovou výuku. V této souvislosti bych Vám ráda položila několik otázek: 1) jakým způsoben je možné tuto formu výuky financovat (spadají tyto hodiny do kategorie PHMax), 2) pokud bychom přijali pedagoga na plný úvazek, je možnost úvazek rozdělit na "klasické hodiny" vedené jedním pedagogem + hodiny tandemové výuky právě pro tohoto pedagoga, 3) musí být hodiny vedené formou tandemové výuky přesně dané nebo je možné měnit je dle potřeby (během školního roku a napříč ročníky)? 
Vydáno: 29. 05. 2023
Jsme základní škola - zřizovatel je město. Měli bychom používat účty 431 a 432. Já bych tuto ztrátu za rok 2022 zaúčtovala v roce 2023 MD 432/D 431. Je to tak v pořádku?
Vydáno: 25. 05. 2023
Jsme soukromá škola, kterou zřizuje veřejná obchodní společnost. Dosud byl jednatel a majitel ředitelem školy. V současné době je v důchodovém věku a odchází do důchodu. Zůstává však nadále zřizovatelem školy. Jak postupovat při jmenování nového ředitele školy včetně povinnosti a pravomocí, které jsou limitované proti škole zřizované krajem, obcí či svazkem obcí, např. v otázkách jednání s dodavateli, vlastníky budov - nájemní smlouvy , zaměstnaneckými smlouvami apod.? Také se mi jedná o zodpovědnost za chybná rozhodnutí a podobně. A můžete mi prosím poradit v jakém duchu pokračovat, zda se více přiklonit k obchodnímu zákoníku nebo školskému nebo mix do jaké míry?
Vydáno: 22. 05. 2023
Může mít pravidelné přespočetné (nadúvazkové) hodiny statutární zástupce ředitele základní umělecké školy?
Vydáno: 22. 05. 2023
Za rok 2022 skončila naše škola s vysledkem hospodaření ztráta ve výši 347 000 Kč. Můžete mi prosím přesně popsat účtování s účty v roce 2023? V rezervním fondu nemáme žádné prostředky. 
Vydáno: 19. 05. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace (zřizovatel město). Ředitel školy, nebo i zástupce ředitele, provozní technik využívají ke služebním cestám své vlastní vozidlo. Cestu předkládají k vyúčtování. dozvěděla jsem se, že by měli absolvovat školení asistenčních řidičů. Je-li tomu prosím tak,  jak často je musí absolvovat a platí to i pro ředitele školy? U koho se tato školení objednávají, resp. konají?
Vydáno: 19. 05. 2023
Připravujeme stěhování školy do nového rekonstruovaného objektu. Předpokládáme, že bude připraven na září 2024. Do kdy musíme požádat o změnu v rejstříku škol, abychom mohli v září v objektu začít ihned fungovat? Žádost můžeme podat až po kolaudaci. Ta by měla být až na jaře 2024.
Vydáno: 17. 05. 2023
Dám-li výpověď učitelce pro nesplnění kvalifikačních předpokladů např. k 30. 6. a ona bude mít od 1. 7. pracovní neschopnost, plyne dvoumesíčni výpovědní lhůta normálně, nebo tam pro mě, jako zaměstnavatele, vzniká nějaký problém?
Vydáno: 16. 05. 2023
Po zápise do 1. třídy máme celkem 16 tzv. domškoláků + 15 klasických prezenčních žáků. Jsme malotřídka. Jakou roli hrají domškoláci ve financování škol? Vím, že se počítají do kapacity školy a do třídy. S ohledem na PHmax a příspěvek obci (rozpočtové určení daní, které neřeší spádovost a obec ho dostává od ministerstva financí) se však berou jako 1/4 běžného žáka. Někde jsem zaslechla, že 1 domškolák je 0,5 hodiny/týdně do úvazku učitele. Je to pravda a kde je pro to opora? Mohu pak tyto hodiny do úvazku rozdělit mezi 2 učitele, kteří je budou mít na starosti?
Vydáno: 15. 05. 2023
Je možné dát dětem na omezený čas v jasně vymezeném prostoru „rozchod“? Pokud ano, za jakých podmínek? V případě, že se dítě úmyslně vzdálí z vymezeného prostoru a odejde, nese škola odpovědnost za případný úraz, který by se mu stal?
Vydáno: 11. 05. 2023
Matka žáka nás informovala, že jednomu z žáků, který je medikován v souvislosti s diagnostikovanou epilepsií, budou léky postupně vysazovány a nelze vyloučit riziko záchvatu. Můj dotaz směřuje k tomu, zda je škola v souvislosti s poskytnutím první pomoci povinna zajistit podání léku (např. aplikace diazepamu do konečníku či jiné rodiči požadované medikace), zda lze takovou povinnost pedagogickému pracovníkovi nařídit a jak nejlépe tuto situaci právně ošetřit, ať již se bude jednat o povinnost školy či její dobrou vůli.
Vydáno: 05. 05. 2023
Může ředitel ZŠ rozvázat pracovní poměr s učitelkou, která byla přijata v roce 2015, sjednán druh práce učitelka? Dodatkem ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. Učitelka měla pouze bakalářské studium a dodělávala si magisterské studium. Podmínka doplnění kvalifikace nebylo součástí smlouvy ani dodatku. Nyní nastoupil nový ředitel. Učitelka neudělala závěrečnou zkoušku a ředitel ji dal výpověď. Je tato výpověď v pořádku? Na jednu stranu tu máme školský zákon a na druhou stranu ŽP. Učitelka ale nepřišla o odbornou kvalifikaci, byla přijata bez ní, a dokonce ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. 
Vydáno: 05. 05. 2023
Mohu prodloužit pedagogickému pracovníkovi smlouvu, pokud je v dočasné pracovní neschopnosti? Smlouvu má dobu určitou a rádi bychom s ním pokračovali. 
Vydáno: 05. 05. 2023
 Škola zřizená JMK poskytuje stravování prostřednictvím školní jídelny-výdejny, provoz pouze pondělí až pátek. Příklad 1: Jak postupovat v případě, že by se jednalo o mimořádnou směnu zaměstnance (prac. doba zaměstnanci rozvržena pondělí až pátek, úvazek 1,0), která by připadla na sobotu v délce 8 hodin, v místě pravidelného pracoviště. Na co všechno má zaměstnanec nárok v rámci pracovní cesty? Dle našeho názoru má nárok na stravné. Má nárok i na stravenku, neboť se nachází na místě pravidelného pracoviště, výdejna mimo provoz, a jeho směna přesáhla 3 hodiny? Lze poskytnout obojí? Pokud ne, z jakého důvodu? Příklad 2: Zaměstnanci začala směna v pracovní den v 8:00 h, v době od 11:00 do 11:30 h mu bylo poskytnuto stravování ve školní jídelně-výdejně na pracovišti. Poté, co se naobědval, odjel v 11:30 h na pracovní cestu, která trvala do 16:30 hodin. Zaměstnanec se během cesty nikde nestravoval, neboť obědval na pracovišti před pracovní cestou a večeřel ve svém bydlišti po ukončení pracovní cesty. Má v tento den zaměstnanec současně nárok na závodní stravování i na stravné? Pokud ne, z jakého důvodu?
Vydáno: 05. 05. 2023
Pokud jede učitel s dětmi na exkurzi, nebo školní výlet objednaným autobusem, může rozpočítat následnou fakturu za autobus pouze mezi žáky, nebo musí zaplatit i svůj podíl a následně si částku nárokovat v cestovní příkazu? 
Vydáno: 04. 05. 2023
Naše organizace zavádí v rámci FKSP eBenefity. Chtěli bychom určit zaměstnancům roční benefity ve výši 5 000 Kč. Můžeme mít ve svých zásadách, že eBenefity se budou týkat zaměstnanců, kteří mají odpracováno min. 2 roky v organizaci? Kromě eBenefitu poskytujeme všem zaměstnancům bez rozdílů např. příspěvek na stravování, dary k životnímu jubileu, organizujeme 2× do roka kulturní akce apod. 
Vydáno: 04. 05. 2023