Organizace školního roku

Vydáno: 08. 05. 2023
Z organizačních důvodů bychom potřebovali mít pro žáky 3. a 4. ročníku základní školy jednou týdně odpolední vyučování (1 x za 14dní střídavě dvouhodinovku - předmět informatika). To znamená, že by měli 4 hodiny, pak pauzu na oběd - a pak ještě 2 hodiny. 4. hodina končí v 11.50. Je možné, aby pauza na oběd byla pouze 30 minut - a odpolední výuka pak byla v čase 12. 20 - 13. 50 (dvouhodinovka by byla bez přestávky). Jedná se nám o to, aby děti mohly odejít co nejdříve po vyučování na kroužky. Případně prosím o radu, jak zorganizovat.
Vydáno: 29. 03. 2023
Vydáno: 06. 04. 2023
Vydáno: 07. 04. 2023
Vydáno: 06. 03. 2023
Vydáno: 13. 03. 2023
Vydáno: 20. 03. 2023
  • Článek
Tématem článku jsou nové nebo důležité typické činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2022/2023, jejichž přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 24. 01. 2023
Musí být „svatý týden“ čerpán do 28. 4. 2023, nebo lze čerpat dny svatého týdne až v květnu, např. 9. 5. až 15. 5. 2023?
Vydáno: 16. 01. 2023