Organizace školního roku

Jak na vyplňování vysvědčení v 2. pololetí na základní i střední škole
  • Článek
Cílem článku je vyčlenit důležité činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024 a přispět k jejímu efektivnímu řízení v tomto období. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
  • Článek
Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024. V článku jsou shrnuty důležité termíny, lhůty a činnosti základní umělecké školy. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na základní umělecké školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze základní umělecké školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Jak je to s nástupem dětí a žáků do MŠ a ZŠ 1. 9. 2023? Vyučování začíná 4. 9., žák je ale žákem základní školy již od 1. 9., tzn. že do mateřské školy může přijít naposledy 31. 8. 2023, je to tak? Nové dítě ale do mateřské školy může přijít již 1. 9., ke kterému bylo přijato? Kolegyně z jiné školy mi říkala, že 1. 9. ještě nemají děti v mateřské škole pojištění, a že tedy mohou přijít až 4. 9., tuto informaci jsem ale nikde nedohledala. 
Vydáno: 25. 08. 2023
  • Článek
Článek je zacílen na změny v činnostech střední školy v průběhu 1. pololetí školního roku 2023/2024 i na její obvyklé důležité činnosti. Jestliže se některá činnost nebo skutečnost vztahuje pouze na střední školy určitého zřizovatele [zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé, církevní], je tento fakt uveden1) .
  • Článek
Článek je zaměřen na podstatné činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2023/2024 v kontextu nové nebo očekávané nové právní úpravy. Informace obsažené v článku se shodně vztahují na školy veřejné, soukromé i církevní1) .
  • Článek
Cílem článku je popsat podstatné úkoly spojené s řízením školní družiny nebo školního klubu v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
  • Článek
Cílem článku je shrnout důležité činnosti školní jídelny v průběhu 1. pololetí školního roku 2023/2024. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).
Na co nezapomenout na začátku školního roku?
Vydáno: 15. 08. 2023
Na naší škole zajišťujeme povinnou výuku plavání formou dvou výjezdů do nedalekého bazénu a lekcemi plavání v průběhu školy v přírodě. Jak mám přistoupit k plnění či hodnocení žáka, který se: a) Neúčastnil z důvodu např. nemoci ani jednoho „dne plavání“ v průběhu školního roku a také s námi nejel na školu v přírodě. Mám tuto skutečnost nějak řešit? b) Neúčastnil z důvodu omluvenky od rodičů, že si nepřejí, aby se jejich dítě plavání účastnilo. Tuto omluvenku předalo vedení školy i na školu v přírodě. Jsou nějaké oprávněné důvody (např. potvrzení lékaře, že se nemůže této výuky zúčastnit či finanční důvody, např. podíl na dopravě) a lze některé považovat za neoprávněné (např. rodič napíše omluvenku z důvodu, že si nepřeje, aby si dítě namočilo vlasy a mohlo nastydnout)? 
Vydáno: 11. 08. 2023
Vydáno: 31. 08. 2023
Vydáno: 01. 07. 2023