Organizace školy

 • Článek
Francouzský umělec Henri Matisse prý kdysi řekl, že jiné pojmenování pro kreativu je odvaha. Pokud na to přistoupíme, zjistíme, že vyjma nihilistů žijeme vlastně ve světě plném odvážných lidí. S projevy kreativního charakteru se přeci setkáváme na každém kroku. Včetně škol. I proto právě čtete úvodní slovo k příloze Učitelského měsíčníku věnující se kreativnímu učení a vzdělávání.
Vydáno: 05. 06. 2023
Pro následující školní rok řešíme, zda na naší škole nezkusit realizovat tandemovou výuku. V této souvislosti bych Vám ráda položila několik otázek: 1) jakým způsoben je možné tuto formu výuky financovat (spadají tyto hodiny do kategorie PHMax), 2) pokud bychom přijali pedagoga na plný úvazek, je možnost úvazek rozdělit na "klasické hodiny" vedené jedním pedagogem + hodiny tandemové výuky právě pro tohoto pedagoga, 3) musí být hodiny vedené formou tandemové výuky přesně dané nebo je možné měnit je dle potřeby (během školního roku a napříč ročníky)? 
Vydáno: 29. 05. 2023
 • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
… aneb udělejme první krok ke zlepšení situace nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při realizaci práva na vzdělávání. K 30. květnu má být ukončeno přijímání budoucích prvňáčků do základních škol, protože zápisu probíhají celý duben (teoreticky tedy včetně letošního nedělního pálení čarodějnic) a ředitelé škol mají jako správní orgán podle správního řádu třicet dnů na vydání rozhodnutí. To znamená, že až na několik výjimek každý budoucí prvňáček a jeho rodiče vědí, do které školy na podzim nastoupí.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Diskuze o návrhu reformy regionálního školství, který jsem prezentovala v rámci kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, se rozhořela naplno. Spolu s klíčovými osobnostmi v oblasti vzdělávací politiky, učiteli, ekonomy i zástupci zaměstnavatelů a odborů jsme tento návrh důkladně probrali a hodnotili jeho možné dopady. V nebývale širokém kruhu odborníků jsme tak odstartovali otevřenou debatu o budoucí podobě českého vzdělávacího systému.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Od doby, co se vzdělávání stalo veřejnou službou, ze zákona poskytovanou státem, je průběžně revidováno a podrobováno veřejné diskuzi. Stále obtížnější je oddělit, v čem je užitečné pro život dítěte, žáka nebo studenta a v čem prospěšné spíše pro stát nebo momentální společenskou představu, co je „dobré a žádoucí“.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Nejen v Česku, ale i na Slovensku se v současnosti školy připravují na velkou kurikulární reformu. Obě země přitom za sebou mají hned několik pokusů o změnu vzdělávání, jejichž výsledky jsou spíše rozpačité. Podle Jozefa Ondáše, který se řízením systémových změn zabývá nejen ve vzdělávání, ale především v byznysovém prostředí, je v obou zemích příprava reformy stále na začátku. Už se rýsuje obsah kurikulárních dokumentů a začínají vznikat metodiky pro učitele, které jim mají pomoci dostat nové kurikulum do výuky. „Stále ale chybí představa, jak změnit mindset vzdělávacího ekosystému,“ upozorňuje Jozef Ondáš. Bez změny v myšlení těch, kdo se ve vzdělávacím systému pohybují, přitom kurikulární reformě moc šancí na úspěch nedává. Jozef Ondáš přednášel v Praze v rámci česko-slovenského projektu Spolu k novému kurikulu.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Začínala jako učitelka přírodních věd a psychologie, ale anglické školství jí nedávalo smysl. Lucy Crehan se vydala do světa zažít nejúspěšnější vzdělávací systémy na vlastní kůži. Vydala knihu Cleverlands, česky Chytrozemě, dnes se živí jako mezinárodní vzdělávací konzultantka a pracuje na další knize. „Baví mě sledovat rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi a jejich kurikuly a hledat, co funguje, a co ne,“ říká. V Česku Lucy Crehan vystoupila na konferenci Úspěch pro každého žáka.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Od května 2023 se rozšířila podpora pro školy při zavádění revize RVP v informatické a digitální oblasti o možnost individuálních konzultací s krajskými ICT metodiky – KIM, a to např. v tématech efektivního zapojování technologií do výuky, využívání výukových programů, aplikací a dalších vzdělávacích zdrojů přispívajících k rozvíjení digitálních kompetencí pedagogů, potažmo žáků.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Brute thinking je metoda, kterou lze použít k řešení problémů a generování nápadů. Jedná se o techniku, která využívá kreativitu a intuici bez omezování racionálními pravidly a konvenčními zvyklostmi. Tento způsob myšlení se v poslední době stává stále populárnějším zejména v oblasti inovací a podnikání. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co metoda BruteThink znamená, jak ji použít a jak se díky ní dobrat k jádru dobré pracovní porady.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Nedostatek míst ve školkách zůstává velkým tématem. Řada mateřských škol proto zvažuje zřízení lesní MŠ, aby rozšířily své stávající kapacity. Pro obce může být takové řešení v mnohém lákavé. Avšak zřizovatelé by neměli zapomínat, že lesní MŠ má svá specifika a má zůstat alternativní volbou pro rodiče, nikoli rychlořešením.
Vydáno: 23. 05. 2023
Jsme soukromá škola, kterou zřizuje veřejná obchodní společnost. Dosud byl jednatel a majitel ředitelem školy. V současné době je v důchodovém věku a odchází do důchodu. Zůstává však nadále zřizovatelem školy. Jak postupovat při jmenování nového ředitele školy včetně povinnosti a pravomocí, které jsou limitované proti škole zřizované krajem, obcí či svazkem obcí, např. v otázkách jednání s dodavateli, vlastníky budov - nájemní smlouvy , zaměstnaneckými smlouvami apod.? Také se mi jedná o zodpovědnost za chybná rozhodnutí a podobně. A můžete mi prosím poradit v jakém duchu pokračovat, zda se více přiklonit k obchodnímu zákoníku nebo školskému nebo mix do jaké míry?
Vydáno: 22. 05. 2023
 • Článek
Věděli jste, že vám s výukou občanské výchovy může pomoci digitální osobnost? Konkrétně se jedná o DigiHavla, počítačový program inspirovaný českým prezidentem. Podporuje žáky při učení se o demokratických principech, společně poznají rozdíly mezi demokracií a totalitou a prozkoumají základní lidská práva. Učitel dostane k dispozici listy pro tři kompletní hodiny výuky občanské výchovy zpracované odborníky. „Chtěli jsme vytvořit aplikaci, která udělá výuku zábavnější, interaktivnější a trochu zmenší přesilovku, kdy je na jedno učitele několik žáků,“ popisuje projekt autor Honza Tyl, s nímž jsme si o DigiHavlovi povídali.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
„Dneska se neučíme! Jdeme na výstavu.“ To bývá první reakce dětí na zprávu, že jdou se třídou do muzea nebo do galerie, do divadla či do knihovny. My ale víme, že člověk se učí každý den a celý život. A že učitelé si umějí zařídit, aby se jejich svěřenci něco naučili, i když se navenek „jen“ baví.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Z předmětu, který teď učí, ho při státnicích na vysoké škole vyhodili. Neuměl říct přesně definici dělitelnosti. Možná i to vedlo Tomáše Chrobáka v jeho vlastní pedagogické dráze k inovativním přístupům. A možná to ovlivnilo i náš společný rozhovor, který apeluje na pedagogické fakulty, kde jsou v tuto chvíli budoucí učitelé a učitelky matematiky. „Podstatu vzdělávání vidím v tom, že nám má ukazovat, kde jsou dveře různého vědění. My sami se rozhodneme, do kterých z nich vstoupíme. Studentům matematiky bych přál, aby byl na pedagogických fakultách vždy někdo, kdo jim ukáže dveře Hejného metody a pomůže jim nahlédnout, co je za těmi dveřmi čeká, a pak to už nechá na nich, zda vstoupí či nikoliv,“ říká Tomáš Chrobák, učitel ZŠ a pedagogické fakulty Ostravské univerzity, lektor Hejného metody, vítěz GTP ročníku 2019, autor několika sbírek úloh pro profesora Hejného a usměvavý Ostravák.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Víte, co obnáší být hasičem nebo záchranářem? A čím se vlastně zabývá etický hacker? Jak se postupuje při vědeckém bádání, co řeší investorka do startupů, co bankéř a jak vypadá běžný den novináře? Tajemství různorodých profesí odhalují na školách po celém Česku dobrovolníci z programu Den pro školu, který vznikl v Nadaci České spořitelny. Přednáškou nebo workshopem ve třídě to ale končit nemusí. Učitelé si mohou zdarma domluvit i sérii setkání na různá témata, naplánovat online lekci, tematický den nebo se se žáky vypravit rovnou na pracoviště.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Články s metodikami a inspiracemi do výuky patří k formám podpory, které vítají jak školy, jež se připravují na výuku nové informatiky a začlenění digitálních kompetencí, tak ty, které podle revidovaného RVP v informatické a digitální oblasti už učí.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Na nový školní rok chystá spolek Díky, že můžem společně s organizací Post Bellum další ročník projektu Samet na školách. Ten propojuje vyučující a studenty s řadou neziskových organizací. Z nabídky programů si mohou školy vybrat aktivity zaměřené nejen na moderní dějiny, ale i současná společenská témata. Projekt se zaměřuje na aktivizaci studentů a vybízí je k tomu, aby si na své škole zorganizovali vlastní oslavy sametové revoluce. Zvlášť podporuje také střední odborné školy a učiliště ve vybraných krajích, aby se mohlo studentů zapojit co nejvíce.
Vydáno: 18. 05. 2023
Co všechno je potřeba udělat, aby byl školní rok zdárně ukončený?
Vydáno: 03. 05. 2023