Organizace školy

Provoz školní družiny byl v březnu 2024 dvakrát přerušen a to v době jarních prázdnin od 11. 3. - 15. 3. 2024 na dobu 5 dnů a v době velikonočních prázdnin dne 28. 3. 2024 na dobu 1 dne. Celkově byla činnost školní družiny přerušena v měsíci březnu na dobu 6 dnů. Přerušení v délce 6 dnů však nebylo souvislé. Ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se neuvádí, že by dny přerušení v délce více než 5 dní měly být souvislé, proto se domníváme, že by v tomto případě mělo dojít ke snížení úplaty za školní družinu. Je tento názor správný?
Vydáno: 02. 04. 2024
Ve školském zákoně je napsáno, že rada školské právnické osoby schvaluje ŠVP. Nemá tuto pravomoc ředitel? Co se děje v případě, že se tyto dva orgány nedomluví? 
Vydáno: 27. 03. 2024
Máme jako střední škola právo si určit maximální možnou hranici tolerované absence? Např. 30 % v každém předmětu za pololetí a v případě překročení žádat např. přezkoušení? Zejména u studentů posledních ročníků bývá ve druhém pololetí docházka tristní. 
Vydáno: 19. 03. 2024
Jak je to v době zápisu do 1. tříd, respektive se správním řízením a jeho lhůtou 30 dní. Pokud mi rodič  1. 4. přinese přihlášku, začíná běžet lhůta a do 30 dní musím rozhodnout? Nebo běží lhůta až od 23. 4., kdy naše škola má zápisový den?
Vydáno: 06. 03. 2024
 • Článek
Školy v rámci vzdělávání dětí podnikají i celou řadu outdoorových aktivit v přírodě, a to i na horách. Pokud škola při realizaci takových programů „v horském prostředí“ využívá placené externisty jako OSVČ nebo různé agentury, pak by měla vědět, že z pohledu práva nemá volné ruce. Jestliže vás zajímá, koho jediného můžete legálně k vedení dětí v horském prostředí využít, jaké právní nároky jsou kladeny na kvalifikaci takové osoby a jaká rizika jsou spojená se zajištěním aktivit jinou než kvalifikovanou osobou, čtěte dále.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Česká školní inspekce doporučuje školám Post Bellum/Paměť národa jako jednu z organizací, kterou lze využívat při výuce moderních dějin. Co vše od nás vaše škola může získat k výuce moderních dějin?
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Audit vzdělávacího systému za rok 2023, který EDUin publikuje nyní v březnu, rozebírá tři témata: jak se nám daří plnit Strategii 2030+, jak bude vypadat inovace oborové soustavy, ke které se konečně ministerstvo odhodlalo, a co potřebuje škola k tomu, aby mohla plnit také svou sociální roli. Problémy a řešení jsou do značné míry známé. Otázka proto zní, zda tuto skládačku, tetris vzdělávací politiky, budeme umět také složit.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Už více než rok běží po celé České republice bezplatný inkluzivní buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE), který se opírá o bohaté zkušenosti DofE s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou. Tříměsíční dobrovolnická výzva motivuje žáky k všestrannému rozvoji jejich potenciálu a zároveň i k pozitivní změně v jejich škole. První ročník programu absolvovalo přes 480 žáků z více než 60 ZŠ, SŠ a volnočasových center.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Schola Empirica dlouhodobě usiluje o to, aby se do českých škol dostávala dobrá praxe ověřená v zahraničí. Evidence-based vzdělávací metodiky adaptujeme na naše prostředí, školíme v nich pedagogy a dále je systematicky podrobujeme vlastnímu výzkumu. V rámci našeho posledního projektu jsme společně sledovali dopad metodiky Dobrý začátek pro mateřské školy a efektivitu programu Skills Builder pro školy základní. Zatímco první metodiku ověřujeme již poněkolikáté, druhý program byl podobně rozsáhlé evaluaci vystaven úplně poprvé, a to i ve světovém měřítku. Na následujících řádcích přinášíme hlavní zjištění z kvantitativních dat o samotných dětech a žácích.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Znáte nějaké učitele, kterým nevyhovovaly stávající výukové nástroje, a tak si vytvořili vlastní? Pokud ne, dovolte mi vám jednoho takového pana učitele představit. Jmenuje se Martin Stříbný a je autorem webové aplikace s názvem Výuka na webu. Jejím hlavním cílem je pedagogům ušetřit co nejvíce času, ukázat jim, který žák je v daném učivu zdatný a který naopak potřebuje pomoct, nabízí okamžitou zpětnou vazbu a krom toho i zpestří výuku.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V předchozích měsících jste se prostřednictvím našich výukových lekcí pohybovali „za horizontem“. V seriálu jsme se pokusili vybrat tematicky a oborově různorodé náměty do hodin, které budou pestré i geograficky. Poslední díl si zaslouží věnovat odlehlému, o to však krásnějšímu a mystickému kraji Broumovska na hranicích s Polskem. Vydáváme se do Police nad Metují. Na každém kroku nás tudy provázejí Kryštof a Kilian Ignác Dientzenhoferové, budeme se věnovat barokní architektuře. Dějepis ale zdaleka není jediným oborem, k němuž lekce přispívá.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Již třetím rokem funguje studentský vzdělávací projekt Kamdu (donedávna s názvem KudyKampus), který pomáhá mladým lidem mezi 14 a 26 lety najít cestu v kariéře i v životě. Svou činnost realizuje především prostřednictvím jednodenních workshopů s profesionály z různých odvětví a konzultací s osobním koučem. Akademické vzdělávání chce doplňovat o inspiraci praxí, spolupráce se školami je pro něj proto velmi důležitá.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Formativní hodnocení a využívání jeho nástrojů pro české vyučující dávno není žádnou neznámou. Mnozí z nich absolvovali nejedno školení právě s touto tematikou a více či méně úspěšně se jim daří formativně hodnotit děti ve svých třídách. Metodika Skills Builder je oproti tomu v českém prostředí nová, ale hned zpočátku vyučující, kteří se rozhodli s ní pracovat, zmiňovali, jak nápomocná je právě při formativním hodnocení. Co metodika konkrétně v tomto ohledu nabízí a čím by mohla oslovit vyučující?
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Láká vás zlepšit svou výuku a zároveň se trochu zrelaxovat? Váháte, zda vyrážet ven už na jaře? Je tam vůbec co s dětmi dělat? Co zkusit odhalit záhadu brzkých jarních květů? Víte, proč kvetou tak časně?
Vydáno: 20. 02. 2024
Jak je to s výší stravného v letošním roce pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně? Pokud se v jídelně stravují důchodci (bývalí zaměstnanci), je jim vyměřena snížená úhrada na oběd (hodnota surovin + příspěvek z FKSP).  V konsolidačním balíčku je uvedeno, že podmínkou je, že zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad na služební cestě. Můžeme i letos poskytovat nepracujícím důchodcům stravné ve školní jídelně za sníženou úhradu?
Vydáno: 16. 02. 2024
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Aby měl zaměstnanec nárok na příspěvek na stravné z FKSP, je potřeba, aby splnil podmínku odpracování 3 hodin ve stanovené směně. Jak to bude u pedagogického pracovníka, který: a) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině jde domů; b) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině bude vykonávat ještě nepřímou vyučovací povinnost v délce 60 minut; c) má na den určené 2 hodiny výuky, příjde do práce a 3. a 4. hodina je mu přidělena jako suplování za nemocného pedagoga; d) má na den určené 4 hodiny výuky, ale 4. hodinu musí odejít na předem objednané vyšetření k lékaři Ve kterém případě bude mít nárok na příspěvek na stravné? 
Vydáno: 15. 02. 2024
Nastupuji na pozici ředitele střediska volného času (příspěvková organizace zřízená krajem), stávajícímu řediteli skončilo funkční období. Rád bych převzal veškerou agendu co nejlépe a chtěl bych se tedy zeptat na následující: Na co si dát obecně při předávání pozor? Budu rád za případnou kazuistiku, zdroj k nastudování. Existuje nějaký dokument/checklist, který je vhodný pro předání agendy (předávací protokol apod.)? Pokud ano, budu rád za zaslání vzoru. O jakou pomoc ze strany zřizovatele bych mohl požádat?
Vydáno: 06. 02. 2024
 • Článek
Milá Sofie, vzpomínáš si na mé dopisy, kterými jsem Tě seznamoval s historií filozofie a které v Tobě probouzely touhu ptát se a myslet? Věděla jsi však v tu chvíli, že to, co se mezi námi odehrává, je vlastně „distanční výuka“, kterou na nejrůznějších místech a dokonce v naprosto odlišných časech pak projdou tisíce dalších lidí? A dokážeš si vůbec představit, jak různorodé podoby by mohlo vyučování nezávislé na čase nebo alespoň prostoru jednou mít? A mohlo by to snad být pro lidstvo i obohacením?
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Vnímáte, že je důležité, aby se žáci orientovali v moderních dějinách? Máte rádi zážitkovou pedagogiku? Nechcete od žáků vybírat finance na projektové dny či aktivity, které jim lépe představí události 20. století, a to především díky vlastní aktivitě, prožitku a cenné zkušenosti?
Vydáno: 23. 01. 2024