Organizace školy

Lze připustit situaci, aby škola v dopolední době neměla běžnou výuku, ale realizovala vzdělávací činnost v rámci kroužku/klubu viz § 2 odst. 1 písm. a), b)vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nebo některého z dalších bodů tohoto paragrafu? 
Vydáno: 12. 07. 2024
V českém decentralizovaném systému je nejdůležitější osobou každé školy její ředitel. Na kvalitě vzájemné komunikace mezi ním a zřizovatelem velmi závisí jeho výkon a odráží se i v atmosféře ve škole s výrazným dopadem na její kvalitu.
Vydáno: 11. 07. 2024
Může mít vychovatelka smlouvu na vychovatelku bez ohledu na to, zda pracuje v ŠD či v ŠK v církevní škole, nebo musí mít pracovní smlouvy dvě, jednu na ŠD a druhou na ŠK? Můžeme od nějaké odpolední hodiny promíchat žáky družinové s klubovými, opět v církevní škole?
Vydáno: 17. 06. 2024
Manuál pro zřizovatele škol byl vytvořen společností EDUin jako součást projektu Lepší školy v obcích a městech
Vydáno: 17. 06. 2024
Je ředitel školy povinen vydat zvláštní příkaz k tomu, aby vyučující opravil písemnou maturitní práci a zkoušel u ústní zkoušky? Je tato práce nahlížena jako práce mimo povinnosti související s přímou pedagogickou činností? 
Vydáno: 14. 06. 2024
  • Článek
Proč chodit ven s dětmi celý školní rok? Jak a co nás může vylákat ven? Nechte se inspirovat dny, které táhnou ven. Napojte se společně s dětmi na rytmus přírody a tvořte, objevujte, žasněte venku. Každý den je dobrý na to vyrazit ven. Vyberte si, který den láká právě vás!
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Slovo úvodem Naďa Eretová, šéfredaktorka Řízení školy Změna je život, říká se. A je to také název článku, který najdete v 8. vydání Letního speciálu Řízení školy, jež se...
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Často se mě někdo ptá, co by mělo udělat ministerstvo školství, aby došlo k takové proměně škol, která bude více odpovídat potřebám současné společnosti. Nebo se dokonce paradoxně ptají, jak to zařídím já sama, když se tomu ve své práci věnuji. Podle mě jsou obě tyto otázky do určité míry mimo realitu, pokud vycházejí z přesvědčení, že nějaký jednotlivec nebo i instituce (i třeba z úrovně ministerstva školství) může mít v současném českém kontextu významný vliv na to, jak vypadá výuka v každé jednotlivé škole. Domnívám se, že bychom si spíš měli položit otázku, co pro to, aby všechny školy výrazně modernizovaly svou výuku, uděláme my všichni, kdo na to máme v českém vzdělávacím systému určitý vliv.
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Ministerstvo školství realizuje dle návrhů Strategie 2030+ opatření pro modernizaci školství. Jak je možné takové změny v systému připravit a prosadit? S trochou nadsázky vám to za Sekci vzdělávání a mládeže, kde máme tuto oblast na starosti, ukážeme. A pokud přijmete příměr v názvu našeho sdělení o tom, jak se „staví“ inovované školství, tak také akceptujete, že každá stavba začíná vizí, pokračuje projektem a realizací a že tyto kroky pak přinášejí i úpravy a změny.
  • Článek
Od ledna 2024 zavedlo ministerstvo vnitra institut tzv. kvalifikované meziobecní spolupráce - společenství obcí (řekněme DSO 2.0). Cílem je podpořit a usnadnit dobrovolnou spolupráci obcí za účelem efektivnějšího poskytování služeb a výkonu agend podle místních potřeb.
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Jak bude vypadat svět, na který děti ve školách připravujeme? To nikdo z nás neví, jedinou jistotou je změna. Aby se dnešní studenti dokázali uplatnit, budou muset změny umět přijímat a využívat. Zásadní tedy bude schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, nacházet prostředky k jejich řešení a nakonec řešení realizovat. K těmto dovednostem, které souhrnně označujeme jako podnikavost, je třeba vést děti už ve škole.
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Školní vzdělávací program má být živým dokumentem, který je průběžně hodnocen a následně případně měněn podle potřeb školy. Změna samozřejmě bývá i iniciována shora, tedy z důvodu změny legislativy. Ale o tom v článku mluvit nechceme. Podělíme se o tři novinky z našeho školního vzdělávacího programu s názvem Škola jazyků a informačních technologií, který zároveň naplňuje naši vizi zaměřenou právě na tyto obory.
  • Článek
Zeptali jsme se v rozhovoru dvou paní ředitelek a jedné paní učitelky. Les ve škole je program environmentálního vzdělávání, který pro základní školy nabízí ucelenou sadu metodik s připravenými lekcemi, doprovázenou webináři a semináři pro učitele.
Vydáno: 11. 06. 2024
Má student pedagogické školy nárok v době konání své povinné praxe ve škole na dotovanou stravu?
Vydáno: 04. 06. 2024
Jak postupovat v případech, je-li žák nehodnocen či neprospěl.
Nesouhlas s ohodnocením na vysvědčení
Modernizovaná verze rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ - https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace
  • Článek
Komenský ve své době určil šestileté dítě věkově optimální pro začátek vzdělávání a staletí jeho doporučení potvrdila. Po více než 350 letech si právě Češi, Komenského národ, usmysleli, že to bude jinak, zbytku vyspělého světa, kde je běžný počet OŠD okolo 5 %, navzdory.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
PaedDr. Tomáš Bouda zúročuje své dlouholeté zkušenosti z působení ve školské správě a předkládá čtenářské veřejnosti publikaci Jak české školství spravovaly školské úřady a co z toho plyne pro Strategii 2030+ (71 stran textu a přílohy) zaměřenou na stále živou problematiku středního článku státní správy ve školství.
Vydáno: 21. 05. 2024