Organizace školy - strana 3

 • Článek
Protože těchto surovin máme díkybohu dostatek, rozdělíme si povídání pěkně na dvě části, abych vás nezahltila hned ze začátku roku. :)
Vydáno: 20. 02. 2024
Jak je to s výší stravného v letošním roce pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně? Pokud se v jídelně stravují důchodci (bývalí zaměstnanci), je jim vyměřena snížená úhrada na oběd (hodnota surovin + příspěvek z FKSP).  V konsolidačním balíčku je uvedeno, že podmínkou je, že zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad na služební cestě. Můžeme i letos poskytovat nepracujícím důchodcům stravné ve školní jídelně za sníženou úhradu?
Vydáno: 16. 02. 2024
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Aby měl zaměstnanec nárok na příspěvek na stravné z FKSP, je potřeba, aby splnil podmínku odpracování 3 hodin ve stanovené směně. Jak to bude u pedagogického pracovníka, který: a) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině jde domů; b) má na den určené 3 hodiny výuky od 7.55 do 10.40 hodin, tj. i s přestávkami 2 hodiny 45 minut a po 3. vyučovací hodině bude vykonávat ještě nepřímou vyučovací povinnost v délce 60 minut; c) má na den určené 2 hodiny výuky, příjde do práce a 3. a 4. hodina je mu přidělena jako suplování za nemocného pedagoga; d) má na den určené 4 hodiny výuky, ale 4. hodinu musí odejít na předem objednané vyšetření k lékaři Ve kterém případě bude mít nárok na příspěvek na stravné? 
Vydáno: 15. 02. 2024
Nastupuji na pozici ředitele střediska volného času (příspěvková organizace zřízená krajem), stávajícímu řediteli skončilo funkční období. Rád bych převzal veškerou agendu co nejlépe a chtěl bych se tedy zeptat na následující: Na co si dát obecně při předávání pozor? Budu rád za případnou kazuistiku, zdroj k nastudování. Existuje nějaký dokument/checklist, který je vhodný pro předání agendy (předávací protokol apod.)? Pokud ano, budu rád za zaslání vzoru. O jakou pomoc ze strany zřizovatele bych mohl požádat?
Vydáno: 06. 02. 2024
 • Článek
Milá Sofie, vzpomínáš si na mé dopisy, kterými jsem Tě seznamoval s historií filozofie a které v Tobě probouzely touhu ptát se a myslet? Věděla jsi však v tu chvíli, že to, co se mezi námi odehrává, je vlastně „distanční výuka“, kterou na nejrůznějších místech a dokonce v naprosto odlišných časech pak projdou tisíce dalších lidí? A dokážeš si vůbec představit, jak různorodé podoby by mohlo vyučování nezávislé na čase nebo alespoň prostoru jednou mít? A mohlo by to snad být pro lidstvo i obohacením?
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Vnímáte, že je důležité, aby se žáci orientovali v moderních dějinách? Máte rádi zážitkovou pedagogiku? Nechcete od žáků vybírat finance na projektové dny či aktivity, které jim lépe představí události 20. století, a to především díky vlastní aktivitě, prožitku a cenné zkušenosti?
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Zájmem zřizovatelů by mělo být, aby jimi spravované školy nabízely vzdělávací portfolio, které bude odpovídat jejich představám a potřebám společnosti. Možnosti, jak to realizovat, jsou dvě – buď provést aktualizaci obsahu školního vzdělávacího programu (ŠVP), nebo (v případě středních škol) změnit jejich oborovou nabídku. V obou případech je pak důležitá součinnost ředitelů škol a zřizovatelů na tom, jaké inovace vzdělávacího portfolia realizovat.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Máme za sebou pět částí našeho seriálu o hospitacích a možná se zdá, že už bylo téměř vše napsáno. Jenže jsme teprve v polovině a věřte, že i ve zbývajících pěti částech se dozvíte, co vaši nadřízení v hodinách sledují. Dnes se konkrétně zaměříme na individuální přístup a hodnocení žáků.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) je jedním z opatření Strategie 2030+ uvedených v implementační kartě Podpora předškolního vzdělávání (klíčová aktivita 2.1. Úprava RVP PV). Nové RVP začne platit od roku 2026.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Článek je zacílen na popis nových a důležitých standardních činností mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2023/2024. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
 • Článek
Umíte stanovit cíle a pro jejich naplnění vytvořit plán. Jenže – co když je cílů více? A nevíte – ať už z důvodu nedostatku času, nebo třeba financí – pro který se rozhodnout… Pak nastupuje rozhodování, o kterém bude dnešní část manažerského desatera.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
A jsme na konci abecedy! Jejím prostřednictvím jsme si společně připomněli manažerské termíny, které svými činnostmi jako ředitelé základních uměleckých škol naplňujete. V poslední části seriálu dodáme poslední čtyři písmena abecedy, a tedy i čtyři termíny, které jsou ve vaší praxi využitelné.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Podnikavost se daří rozvíjet na méně než třetině středních škol. Na řadě z nich se přitom skrývá spousta potenciálu pro rozvíjení participace, propojování oborů nebo podporu studentských aktivit. Právě tomu se věnoval druhý blok konference Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku. Tu pořádala Asociace podnikavé Česko a v Poslanecké sněmovně se na ní 19. října setkali hybatelé podnikavosti ze všech krajů České republiky.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
V novém školním roce se děti v naší družině proměnily v detektivy. Pátrají, zkoumají, bádají, vyhodnocují, hledají. Příspěvek nabízí výběr aktivit, které jsme stačili zrealizovat v úvodních dvou měsících školního roku. Je to mix činností vhodných pro děti od přípravné třídy až po žáky mladšího školního věku, po drobných úpravách se rády zapojují i děti starší.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V našem dnešním tvoření, prvním v tomto roce, si společně vyrobíme pohádkový domeček, který nám tentokrát zabere docela hodně času. Výroba domečku je časově náročnější, pracnější, ale o to více můžou děti využít svou fantazii, můžete dokonce vyrobit celá sídla, hrady, zámky... Na samý závěr si vyrobíme zimní čepici s rukavicemi za použití netradiční a velmi rychlé výtvarné techniky muchláže, kterou docílíme efektu vintage (retro) papíru. Papír se nejdříve zmačká a pak znovu narovná. Ve vzniklé papírové struktuře vidíme, podle fantazie dětí, nové linie a přehyby. Tak pojďme na to, co budeme všechno potřebovat?
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny, v druhé pak tolik potřebným vlastní prostorem. V dnešní části se zaměříme na akce školní družiny a nastíníme jejich organizaci.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Zaměstnanci se účastní školení odborové organizace v pátek a sobotu. Jak řešit výkaz práce a cestovní náhrady (proplacení nákladů učitelé nevyžadují)? Pátek - uvolnění na celý den jako na běžné školení (v tom případě musí učitel vyplnit cestovní příkaz) a vykázána je běžná pracovní doba? Sobota - cestovní příkaz má být vyplněn i na sobotu (a proplacen), neměla by v tom případě být vykázána práce (dle programu) také v sobotu? Nebo má být cestovní příkaz vyplněn na 1 den (tzn. ukončen pátkem) a sobotu škola jako zaměstnavatel neřeší?
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.
Vydáno: 12. 12. 2023