Organizace školy - strana 4

 • Článek
Jsme základní škola a zřizovatelem je město. Musíme mít dohody o provedení práce na zájmové kroužky, nebo stačí odměna do výplaty? Rodiče dětí tyto kroužky hradí.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Od roku 2024 budou čerpat dovolenou i zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce i pracovní činnosti. Jelikož jde o specifické pracovněprávní vztahy, které jsou nezřídka využívány na zástupy a krátkodobý výkon práce, bude s posuzováním dovolené těchto zaměstnanců spojeno mnoho potenciálních problémů. V tomto článku popíšu, jak vzniká nárok na dovolenou zaměstnancům pracujícím na dohody, a zaměřím se na specifika čerpání dovolené těchto zaměstnanců. Text je zaměřen na veřejné školní družiny.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Letošní rok je rokem, kdy Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti školní družiny nebo školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2023/2024 a na změny právní úpravy spojené s uvedeným obdobím. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
 • Článek
V jídelníčcích (nejen školních) jsou zastoupeny kombinace rostlinných i živočišných zdrojů potravin. Čím rozmanitější strava, tím více potřebných živin tělu doplníme. Pestrost jídelníčku zajišťují obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina a maso - zpravidla drůbeží, vepřové a hovězí. Z hlediska zdravé výživy bývá vedle vyšší konzumace ryb doporučováno také maso z divoce žijících zvířat. Zvěřina obsahuje minimum tuku, velké množství bílkovin, vitamínů a minerálů. V následujícím seriálu se můžete inspirovat recepty z různých druhů zvěřiny.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Jsme samostatná školní jídelna v Kojetíně, která vaří denně cca 700 obědů a mezi naše "krédo" patří nejen vaření z čerstvých surovin za dodržování výživových norem, ale i mimo jiné zachovávat lidové gastronomické tradice. Jsme také i otevřeni novým zvykům, svátkům či slavnostem tak, aby i děti, žáci a studenti ochutnávali stále něco nového či netradičního. A tak sledujeme nové trendy a nezapomínáme ani na naše české tradice. Z těch novějších již tradičně připravujeme např. Valentýnské menu, v rámci svátku Halloween dýňové speciality a na Martina "martinskou husu". Ani jeden z těchto svátků se za mých dětských let neslavil. Je ale pravdou, že už hodně pamatuji :).
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Tak tu máme nový rok a s ním nové naděje a očekávání. V lednu je aktuální téma hubnutí, všichni se snažíme dostat znovu do formy. S nadbytečnými kily pomáhá pohyb, ale také lehčí strava. Proto si dnes povíme o králíkovi.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
PharmDr. Margit Slimáková, jak již titul napovídá, je vystudovaný farmaceut, který během studia řešil zdraví člověka, jak léčit nemoci a jakými léky. V té době se privátně a následně profesně začala věnovat zdravotní prevenci, protože si uvědomila, že prevence je mocná a za naprostou většinou nemocí stojí to, co jíme, co děláme a jak se chováme. Je lepší tedy, jak se s mnoha studiemi shoduje, dbát na prevenci než hasit následný požár.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V předchozích číslech Speciálu pro školní jídelny jsme vám nabídli základní informace týkající se dotazníkového šetření odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje - úvodník a kompilaci dotazníkového šetření.
 • Článek
Od roku 2024 budou čerpat dovolenou i zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce i pracovní činnosti. Jelikož jde o specifické pracovněprávní vztahy, které jsou nezřídka využívány na zástupy a krátkodobý výkon práce, bude s posuzováním dovolené těchto zaměstnanců spojeno mnoho potenciálních problémů. V tomto článku popíšu, jak vzniká nárok na dovolenou zaměstnancům pracujícím na dohody, a zaměřím se na specifika čerpání dovolené těchto zaměstnanců.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Na konci září se v jedné veřejné učitelské facebookové skupině objevila diskuze na téma vytvoření společné jednotné platformy, která bude hájit zájmy všech pedagogických pracovníků. Celá diskuze začala vyjádřením nespokojenosti jedné z učitelských organizací v reakci na mediální výstup ministra školství pana Beka. Kdosi z diskutujících se pozastavil nad tím, že se vyjadřuje jen jedna skupina učitelů, a poznamenal, že by bylo fajn, kdyby existoval někdo, kdo bude hovořit za všechny učitele.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Jak ve vaší škole začlenit digitální technologie do jednotlivých vzdělávacích oborů? Kde hledat vhodné zdroje a aplikace do výuky k rozvíjení žákovských digitálních kompetencí? Můžeme zvolit lepší než stávající školní řešení pro online komunikaci a sdílení ve škole, s žáky a rodiči?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Produktivní porada vyžaduje více než jen požádat přítomné osoby, aby v tichu poslouchaly. Schůzky navržené s větším důrazem na spolupráci, účast a samořízení podněcují účastníky, aby se zapojili do konverzace a sdíleli své cenné nápady. Většina lidí má něco, čím by mohli a chtěli přispět, a nebaví je sedět a pasivně poslouchat. K oživení týmových schůzek, podnícení účasti a zapojení vašich zaměstnanců se můžete inspirovat různými formáty – tedy způsoby, jakými je schůzka organizována a řízena. Ty staví tradičně zažité zkušenosti na hlavu: na poradách se vůbec nemusí sedět, ne vždy probíhá porada v zasedačce, a dokonce je myslitelné, že není stanoven přesný program a řízení je ponecháno na samotných účastnících. V tomto textu uvádíme některé standardní i méně obvyklé, avšak výzkumně podložené formáty porad, které stojí za to vyzkoušet.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
„Celý program se mi moc líbil a mrzí mne, že už skončil,“ okomentovala Školní program jeho nedávná účastnice, žákyně 4. třídy ZŠ. Původně irský program, který reintegruje žáky vracející se z léčby závažných onemocnění nebo děti chronicky nemocné a současně posiluje celý třídní kolektiv, do ČR adaptuje nezisková organizace Spolu s odvahou. Program, jedinečně doplňující nabídku preventivních programů pro školy, je pro podpořeného žáka a jeho školu zdarma.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Podle odhadů německých a polských historiků bylo během druhé světové války do Německa zavlečeno asi 50 až 250 tisíc dětí určených k poněmčení. Bohužel i dnes je téma krádeží dětí a jejich násilné převýchovy znovu aktuální a děje se téměř před našima očima v Ruskem okupované Ukrajině. Vzdělávací výstavu Ukradené děti, která se tomuto tématu věnuje, si díky organizaci Post Bellum můžete zapůjčit i do vaší školy.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Praha organizuje veřejnou konzultaci k Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Veřejná konzultace probíhá ve dvou kolech. V tomto článku shrnujeme výsledky 1. kola, do kterého se zapojili jednotlivci v roli nezávislých aktérů, kteří pomáhají definovat veřejný zájem. Druhé kolo bude určeno organizacím zabývajícím se vzdělávací politikou.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Jak bude vypadat svět, na který děti ve školách připravujeme? To nikdo z nás nemůže říct přesně, jedinou jistotou je změna. Aby se dnešní studenti dokázali uplatnit, budou muset změny umět zvládnout a využít. Zásadní tedy bude schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, najít prostředky k jejich řešení a nakonec řešení realizovat. K těmto dovednostem, které souhrnně označujeme jako podnikavost, můžeme vést děti i při školní výuce.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Vzdělávací organizace Začni učit! dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality vzdělávání v Česku prostřednictvím podpory zájemců o učitelství. V září zahájila kampaň s názvem Učitelské mýty, která má za cíl osvětlit a vyvrátit běžné mýty a obavy spojené s prací v učitelství.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Vzdělávací projekt organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů je původně určený především pro osmé a deváté třídy základních škol, lze jej ale realizovat i na prvním stupni – pod názvem Vyprávěj příběhy. Za jednou z těchto netradičních realizací projektu stojí paní učitelka Jana Okrouhlá ze Základní a mateřské školy Nechanice.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Pokud se o přírodu nebudeme starat, nebude v příštích desetiletích z čeho čerpat. Právě proto se Ondřej Mráz rozhodl realizovat edukativní semináře a přednášky pro děti základních a středních škol zaměřené na pochopení a ochranu přírody. Mimo to školí i pedagogy v rámci akreditovaného doplňkového studia, organizuje letní příměstské tábory na témata spojená s ochranou přírody a realizuje programy pro otce se syny ve volné přírodě. Proč se rozhodl jít touto cestou a co ho inspirovalo? Nejen na to jsme se Ondřeje zeptali.
Vydáno: 21. 11. 2023