Organizace školy - strana 1

Jak postupovat v případě, že písemné zpracování maturitní práce je sice odevzdáno včas, ale nesplňuje požadavky natolik, že práce nemůže být připuštěna k obhajobě? Znamená to, že zkoušku student vykonal se známkou nedostatečná, a ztrácí termín? Nebo se vrátí k dopracování bez ztráty termínu? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Jak na vyplňování vysvědčení v 2. pololetí na základní i střední škole
Může se žák, který neukončil poslední ročník studia (je neklasifikován/neprospěl) přihlásit k pozimnímu termínu maturitní zkoušky, když bude opravné zkoušky konat na konci srpna nebo je pro tyto žáky posledních ročníků nutné vypsat termíny opravných zkoušek před termínem podání přihlášky k podzimní MZ, aby již bylo zřejmé zda prospěli či ne?
Vydáno: 15. 04. 2024
Provoz školní družiny byl v březnu 2024 dvakrát přerušen a to v době jarních prázdnin od 11. 3. - 15. 3. 2024 na dobu 5 dnů a v době velikonočních prázdnin dne 28. 3. 2024 na dobu 1 dne. Celkově byla činnost školní družiny přerušena v měsíci březnu na dobu 6 dnů. Přerušení v délce 6 dnů však nebylo souvislé. Ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se neuvádí, že by dny přerušení v délce více než 5 dní měly být souvislé, proto se domníváme, že by v tomto případě mělo dojít ke snížení úplaty za školní družinu. Je tento názor správný?
Vydáno: 02. 04. 2024
 • Článek
Svobodné demokratické vzdělávání se po dekádách existence na okraji stává respektovaným vzdělávacím proudem z důvodu rychle se měnících požadavků na absolventy škol. Touto cestou vám představujeme dvě nové publikace, které mohou podpořit rozvoj demokratického vzdělávání v České republice nejen přímo ve svobodných demokratických školách: Průvodce učitele svobodné demokratické školy a Kurikulum demokratických nástrojů.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Vezměte své žáky do Pardubic nebo do Brna na výlet do československé historie, který je zaujme i vzdělá! Cestovatele pohltí rozšířená realita, netradiční projekce, dotykové obrazovky, vizuální a zvukové efekty. Sami se navíc aktivně zapojí do zkoumání a pomocí tabletu budou moci příběh i ovlivňovat.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Problematika týkající se poruch příjmu potravy se řeší u dospělých, ne však u dětí. Komplexnější pojetí tohoto tématu na půdě škol ale většinou chybí. Studenti Slezského gymnázia v Opavě proto nabízejí základním i středním školám možnost k nim přijet a zdarma si poslechnout přednášku v rámci projektu HELP P3. O tom, kdy a jak vše začalo, jak se dá zvládnut 32 přednášek za rok nebo o které poruchy se konkrétně jedná, jsme si povídali s Kamilou Tkáčovou, školní metodičkou prevence, učitelkou základů společenských věd a tělocviku a především koordinátorkou zmiňovaného projektu.
Vydáno: 20. 03. 2024
Máme jako střední škola právo si určit maximální možnou hranici tolerované absence? Např. 30 % v každém předmětu za pololetí a v případě překročení žádat např. přezkoušení? Zejména u studentů posledních ročníků bývá ve druhém pololetí docházka tristní. 
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Příběhy našich sousedů jsou dokumentaristický projekt určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Ti se na několik měsíců stanou mladými dokumentaristy a v týmech pod vedením svých pedagogů a regionálních koordinátorů vyhledají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho celoživotní vyprávění a to zpracují do poutavé reportáže. Píší také pamětníkův životopis, získávají dobové fotografie i další materiály a mohou se zúčastnit zajímavých workshopů a exkurzí.
 • Článek
Malotřídky – v minulosti zejména na vesnicích a menších městech běžný jev, se kterým se setkávali lidé po celé republice. Dnes stále vzácnější situace kvůli zanikání maloměstských škol, neochotě obcí financovat méně navštěvované instituce a zároveň i vzhledem ke stěhování se zpět na venkov, v důsledku čehož se z dříve menších škol stávají školy spádové pro celou oblast. Jedna taková výjimková škola se nachází v Potštátě u Olomouce. Vede ji ředitel Jonáš Gazdík, který říká, že menší počet dětí je vhodný pro budování přívětivé atmosféry, žákům usnadňuje vstřebávání informací a celkově umožňuje navozování pocitu, že jsou učitelé s žáky na jedné lodi.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Na trhu je velké množství programů, které slibují zázraky na počkání. Jak se v tak široké nabídce vyznat, nakolik je důležité vybrat si správné partnery a proč je klíčové mít vizi? Jiří Ptáčník je ředitelem v Základní škole Zeleneč v regionu Praha–východ. Škola má zkušenost s programem PBIS a v roce 2023 se zapojila do komplexního celoškolního programu prevence šikany KiVa. V rozhovoru se dozvíte, co vše je spojeno se zajišťováním a zaváděním celoškolního vzdělávacího programu a kde začít, když se škola rozhodne vydat se na tuto cestu.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Zřizovatel školy má dvě základní pravomoce: kontrolní a hodnoticí. Kontrolní činnosti jsou v praxi zřizovatelů běžně známé, hodnocení škol bývá méně využívané a je také z různých důvodů komplikovanější. Shrnujeme oblasti, kde má zřizovatel zákonem stanovené jasné povinnosti, i oblasti, v nichž se může angažovat, pokud na to najde odborné kapacity. Článek vychází z nové online publikace Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele škol, kterou vydal EDUin.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
V prosinci jsme ukončili první fázi implementace Strategie 2030+ a vstupujeme do druhého implementačního období. Co a jak se nám v prvním období podařilo naplnit a realizovat, jaké si z toho vzít poučení a na co se zaměřit v období druhém? EDUin ve svém pravidelném Auditu vzdělávacího systému nabízí nezávislý pohled na jednotlivé implementační karty a zhodnocení efektivity zvolených opatření i způsobu jejich realizace. Uvádíme doporučení, jak při implementaci Strategie postupovat v letech 2024–2027.
Vydáno: 19. 03. 2024
Jak je to v době zápisu do 1. tříd, respektive se správním řízením a jeho lhůtou 30 dní. Pokud mi rodič  1. 4. přinese přihlášku, začíná běžet lhůta a do 30 dní musím rozhodnout? Nebo běží lhůta až od 23. 4., kdy naše škola má zápisový den?
Vydáno: 06. 03. 2024
 • Článek
Už více než rok běží po celé České republice bezplatný inkluzivní buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE), který se opírá o bohaté zkušenosti DofE s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou. Tříměsíční dobrovolnická výzva motivuje žáky k všestrannému rozvoji jejich potenciálu a zároveň i k pozitivní změně v jejich škole. První ročník programu absolvovalo přes 480 žáků z více než 60 ZŠ, SŠ a volnočasových center.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Česká školní inspekce doporučuje školám Post Bellum/Paměť národa jako jednu z organizací, kterou lze využívat při výuce moderních dějin. Co vše od nás vaše škola může získat k výuce moderních dějin?
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Audit vzdělávacího systému za rok 2023, který EDUin publikuje nyní v březnu, rozebírá tři témata: jak se nám daří plnit Strategii 2030+, jak bude vypadat inovace oborové soustavy, ke které se konečně ministerstvo odhodlalo, a co potřebuje škola k tomu, aby mohla plnit také svou sociální roli. Problémy a řešení jsou do značné míry známé. Otázka proto zní, zda tuto skládačku, tetris vzdělávací politiky, budeme umět také složit.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Školy v rámci vzdělávání dětí podnikají i celou řadu outdoorových aktivit v přírodě, a to i na horách. Pokud škola při realizaci takových programů „v horském prostředí“ využívá placené externisty jako OSVČ nebo různé agentury, pak by měla vědět, že z pohledu práva nemá volné ruce. Jestliže vás zajímá, koho jediného můžete legálně k vedení dětí v horském prostředí využít, jaké právní nároky jsou kladeny na kvalifikaci takové osoby a jaká rizika jsou spojená se zajištěním aktivit jinou než kvalifikovanou osobou, čtěte dále.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...