Jaroslava Pachlová

 • Článek
Jednoduché hry mají v družině své nezastupitelné uplatnění. Některé hry se uplatní v rámci přípravy na vyučování, jiné děti rozveselí a uvolní atmosféru. Hry upevňují kamarádské vztahy a spolupráci. Další hry si mohou děti zahrát individuálně. Příspěvek nabízí mini výběr oblíbených her se slovy či s kostkou z naší družiny, které si dokážou připravit děti samy.
Vydáno: 23. 04. 2024
 • Článek
Ve Speciálu pro školní družiny 1/2024 jsme si představili novou družinovou hru Pátrači - družinová detektivní kancelář. Seznámili jsme se s motivačními příběhy, detektivními hrami, vyrobili jsme průkaz detektiva, dalekohledy a lupy, zabývali se otisky prstů. V tomto pokračování vám z naší hry nabídneme další aktivity vhodné pro děti od přípravné třídy až po žáky celého prvního stupně.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V novém školním roce se děti v naší družině proměnily v detektivy. Pátrají, zkoumají, bádají, vyhodnocují, hledají. Příspěvek nabízí výběr aktivit, které jsme stačili zrealizovat v úvodních dvou měsících školního roku. Je to mix činností vhodných pro děti od přípravné třídy až po žáky mladšího školního věku, po drobných úpravách se rády zapojují i děti starší.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Adventní čas může přinést do družiny zklidnění. V tomto období u nás v družině začínáme ráno před vyučováním černými hodinkami s vyprávěním, zpíváním, pokusy se světlem, „čajíčkování“ - pitím čaje, relaxačními technikami a cvičeními. V družině jsou oblíbené různé adventní dílničky a vyrábění všeho druhu. Fajn jsou venkovní aktivity s přikrmováním ptáčků a lesní zvěře atd. Příspěvek nabízí malý výběr jednoduchých a lehce proveditelných aktivit, které jsou zaměřené na toto radostné období očekávání Vánoc.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Papírové kapesníčky, papírové utěrky a toaletní papír máte ve školní družině stále u sebe. Můžete je využít k nepřebernému množství jednoduchých pokusů a zábavnému objevování s dětmi.
Vydáno: 22. 08. 2023
 • Článek
Příspěvek je miniinspirací pro využití loutek či běžných předmětů proměněných v loutky ve školní družině. Hra s loutkami nemusí být jen zábava či výtvarná a rukodělná aktivita, ale také hravý a zároveň účinný prostředek, jak s dětmi nastavovat pravidla, postavit se svým strachům či ventilovat agresi. Hra s loutkou rozvíjí fantazii a posiluje aktivní zábavu.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
S dětmi v družině se nám mnohdy hodí úplně ty nejjednodušší hry, hračky a postupy. Někdy není časový a ani organizační prostor pro delší a složitější aktivity či vyrábění. Internet nám sice nabízí přehršel nápadů a inspirací, ale někdy je dobré si s dětmi jen tak podle momentální nálady a s minimem prostředků kreativně pohrát a uvolnit se. V příspěvku najdete jednoduché návody na venkovní družinové hračičkování.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
„Moje“ družinové děti ode mne prý nejraději slyší větu: „Jdeme na bunkry.“ Asi bychom mohli klidně založit lesní družinu, protože děti jsou v lese spokojené za každého počasí. Často se v družinách potýkáme se složitější organizací, omezenými časovými bloky a uprostřed města také nejde vyrazit do lesa, ale každá paní vychovatelka či pan vychovatel hledá to nejlepší řešení, jak s dětmi strávit čas co nejlépe a nejsmysluplněji.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V roce 2022 vyšla v nakladatelství Portál kniha Lady Flachsové s názvem "Hry pro děti naživo i on-line". Kniha vznikla na půdě ZŠ T. G. Masaryka Milovice a autorka v úvodu děkuje vychovatelkám školní družiny, bez jejichž úsilí, nadšení a pomoci by nebylo možné knihu vydat. Kniha nabízí aktivity zejména pro děti, které navštěvují školní družinu, ale mohou ji využít i všichni ostatní, kteří realizují aktivity pro děti i dospělé ve volném čase. Publikace je doplněna ilustracemi Libora Drobného.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Kdo by nemiloval pokusy! Zájmové vzdělávání ve školních družinách je přímo ideální pro zajímavé a motivující činnosti, které u dětí stimulují a probouzejí zájem o vědu. Pojďme si připomenout několik velmi jednoduchých pokusů, které oživí hravé bádání. V tomto příspěvku bude hrát hlavní roli voda a postupně se přidají i další kapaliny.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Pokud máte možnost vytvořit v družině tandem s kolegyní nebo kolegou, je skvělé se do toho pustit. Každý máme své silné a slabé stránky a je fajn, když vás kolega povzbudí a vyzdvihne vaše silné stránky, a naopak doplní vaše slabé stránky. Je to oboustranně výhodné a nejvíce si z těchto společných aktivit odnesou zúčastněné děti. Paní vychovatelka už může být okoukaná a s novou tváří přijde do družiny i nová energie. V příspěvku nabízím pro inspiraci několik aktivit ze společného tandemu, který jsme zaměřili na hudebně dramatické aktivity.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Seznámení a neformální poznávání se mezi sebou je jedna ze základních věcí, aby mohl vzniknout dobrý tým a vytvořily se dobré vztahy. Aktivity a hry na seznámení jsou vhodné nejen na začátku školního roku, ale i když do kolektivu přijde nové dítě nebo dospělý. Možná máte svoji zásobu seznamovacích aktivit, tak pojďme s příchodem září a při tvoření nových kolektivů oprášit ty staronové nebo se inspirovat, jak jednoduše pracovat s dětmi v družině, kde se mohou potkávat děti napříč ročníky či vstupovat noví účastníci.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Do školní družiny mohou docházet i děti předškolního věku. Pojďme se společně zamyslet, jaká jsou specifika začlenění dětí z přípravné třídy do činnosti družiny, na co se zaměřit a jak propojit různé věkové skupiny dětí. Příspěvek nabízí i několik praktických zkušeností s prací s dětmi z přípravné třídy v družině.
Vydáno: 14. 06. 2022
 • Článek
Čarodějná parta je hra motivovaná pohádkovým příběhem, kdy se děti v družině promění v čarodějky a čaroděje. Pomáhají zachránit nejen pohádkový svět, ale učí se spolupracovat, vzájemně si pomáhat a poznávat svět kolem sebe. Správní kouzelníci nesedí doma u kotle a nemávají nad ním holí, tam se ta pravá síla kouzel neukrývá. Hra vytáhne děti ven a také je naučí „vykouzlit“ dobré skutky.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
O tom, že je dobré s dětmi z družiny pobývat venku, není žádných pochybností. Každá družina má své specifické podmínky, takže jednotný mustr na realizaci pobytu venku s dětmi neexistuje. Tentokrát příspěvek na toto téma přináší zamyšlení a trochu inspirace pro volnou a spontánní hru dětí venku.
Vydáno: 22. 02. 2022
 • Článek
Možná je titulek trochu zavádějící, protože mnozí si pod pojmem bastlíř představí pouze počítačového kutila. My jsme tomuto pojmu ponechali jeho širší užití pro pojmenování všech kutilů. Bastlířem či bastlířkou jsou označováni technicky zdatní jedinci. Výraz pochází z německého slova basteln, což česky znamená kutit a dřív se takto pojmenovávali domácí kutilové či hobby řemeslníci, co stále něco kutí, sestrojují a vymýšlejí. Bastlíř je takový moderní kutil. Družina se může pro děti stát jakousi bastlírnou.
Vydáno: 14. 12. 2021
 • Článek
Nejlepším nástrojem pro tvoření jsou naše vlastní ruce. Nejen že naše ruce tvoří, ale jejich otisky jsou skvělou možností, jak vytvořit krásná a originální díla. Příspěvek bude více zaměřen na sociální dovednosti s mottem: Naše ruce neubližují, ale pomáhají.
Vydáno: 19. 10. 2021
 • Článek
  Žijeme zeleně Jaroslava Pachlová, školní družina, ZŠ Stráž u Tachova Ve školním „corona roce” jsme se v naší družině více než jindy zaměřili na environmentální aktivity a na přesun...
Vydáno: 24. 08. 2021
 • Článek
Evergreenem mezi celoročními hrami ve školních družinách či náměty na tábory je motivační hra na indiány. Pojďme si připomenout několik známých či zcela nových aktivit s tímto tématem. V naší družině jsme v loňském školním roce realizovali celoroční hru "Po stopách indiánů" jako eTwinningový projekt, kde našimi partnery byly dvě skupiny žáků ze Slovenska (třída prvňáčků z Ilavy a školní družina z Prešova) a dvě skupiny z Polska (předškoláci z Legionowa a prvňáci z Łaskarzewa). Spolupracovali jsme v době prezenční výuky, ale i v době distanční.
Vydáno: 15. 06. 2021
 • Článek
Příroda kolem nás je plná krás a vždy inspirovala umělce i vědce. Při pozorování přírody mohou děti popustit uzdu své fantazii a vyzkoušet svoji představivost. S dětmi v družině můžete sledovat, jak se mění spektrum a dostupnost přírodnin od jara do zimy pro jejich vytváření a aktivity. V příspěvku najdete inspiraci pro vytvoření několika vyzkoušených aktivit, které můžete realizovat nejen v tomto jarním období. Aktivity jsou vhodné jak pro prezenční pobyt v družině, tak i pro účastníky, kteří mají distanční výuku.
Vydáno: 23. 02. 2021