Družinoví zálesáci

Vydáno: 9 minut čtení

„Moje“ družinové děti ode mne prý nejraději slyší větu: „Jdeme na bunkry.“ Asi bychom mohli klidně založit lesní družinu, protože děti jsou v lese spokojené za každého počasí. Často se v družinách potýkáme se složitější organizací, omezenými časovými bloky a uprostřed města také nejde vyrazit do lesa, ale každá paní vychovatelka či pan vychovatel hledá to nejlepší řešení, jak s dětmi strávit čas co nejlépe a nejsmysluplněji.

Družinoví zálesáci
Jaroslava
Pachlová,
školní družina, ZŠ Stráž u Tachova
Podle odborníků má pobyt v lese na děti velmi příznivý vliv. Děti se v lese chovají jinak než v běžném prostředí. A samozřejmě má pobyt v lese i zdravotní benefity, protože působí příznivě na imunitu, dýchání i psychiku.
Většina představených aktivit se dá lehce modifikovat a přenést do jakéhokoliv prostředí, takže kdo nemůže do lesa, může si užít přírodu i na plácku u školy.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19474.jpg
V lese na podzim
Na začátku školního roku můžete s dětmi začít novou celoroční hru zaměřenou na poznávání přírody či přímo lesa. Můžete si vymyslet svoji vlastní hru nebo se nechat inspirovat či vést programem Les ve škole. První metodiku z roku 1999, kterou vydala Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu ve spolupráci s Lesy České

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Začínající učitelé
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Samostudium
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu