Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Lyžařský kurz
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Škola v přírodě - směrnice
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
PHmax
Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě na 5 a méně dní