Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Škola v přírodě - směrnice
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí

Poradna

Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
PHmax
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti