Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti

Vydáno:

Situace, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit kvůli mimořádným a nepředvídatelným okolnostem.