Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Vydáno:

Novelizovaná vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, přináší změnu hlavně v přílohách.