Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram

Vydáno:

Před samotným sestavením harmonogramu mimoškolní akce je důležité mít na paměti základní pravidla, která je nutno dodržovat, aby nedošlo například k přetížení žáků (a následným úrazům z únavy). Základním pravidlem pro všechny akce je plánovat pouze takové činnosti, které svou fyzickou a psychickou náročností budou odpovídat věku žáků, jejich schopnostem a možnostem.