Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Vydáno:

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy.  Metodický pokyn MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pojednává o vedoucím akce. Určuje mu povinnosti zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků tím, že (dle čl. 15) zodpovídá za řádnou organizační přípravu kurzu, zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Lyžařský výcvik

Poradna

Skialpinismus v rámci LVK a TV
Lyžařský výcvik - cestovné
Prodej lyží
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Učitel na lyžařském kurzu
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Zmocnění zdravotníka
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy