Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy

Vydáno:

Relativně novým, ale nesmírně důležitým předpisem v oblasti požární ochrany zejména s dosahem do MŠ je vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento právní předpis se vztahuje spíše na projektové práce a pro přípravu rekonstrukcí, nicméně jeho znalost pomůže ředitelům mateřských škol pochopit souvislosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště

Poradna

Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Ukončení předškolního vzdělávání
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz

Vyhlášky

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nařízení vlády

11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů