Zápis do MŠ

Plné znění otázky

Prosím o odpověď na níže uvedený dotaz, který se vztahuje k zápisům do mateřských škol.

Před zápisem do mateřské školy je stanoven počet volných míst a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Hlavním kritériem je věk dítěte a trvalý pobyt ve spádové oblasti. Samozřejmě přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (/dále SVP). Přihlásí se dítě se SVP, splňuje všechna kritéria. V každé třídě v mateřské škole máme již integrované děti s různým stupněm podpůrných opatření (dále jen PO).

Jako dítě běžné by bylo přijato, ale na dítě s SVP již nemáme personální kapacitu, protože PO personálního charakteru - asistent pedagoga - může být pouze jeden ve třídě a ten již má k sobě 2 - 3 děti. Jak na to, aby dítě nebylo diskriminováno, když ho vlastně nemohu přijmout, protože má nějaký stupeň postižení. A pokud to bude dítě předškolní, tak to přijato musí být jako dítě s povinným předškolním vzděláváním?

Otázky zní:

- Je nějaká správná možnost, v souladu se správním řízení, jestli lze dítě nepřijmout a jak formulovat odůvodnění, když vlastně volné místo je a v pořadí dětí v seznamu přijatých.

- Pro dítě předškolní žádná možnost nepřijetí neexistuje, že?

Odpověď