Práva a povinnosti školy

Odpověď zní, že záleží na situaci. Předně je třeba uvést, že žákům základních škol, přípravných tříd a žákům středních škol, kteří stále plní povinnou školní docházku, musí škola poskytovat učebnice a učební texty s doložkou MŠMT zdarma.
Vydáno: 29. 06. 2023
Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 
Vydáno: 29. 06. 2023
Vydáno: 12. 06. 2023
Vydáno: 12. 06. 2023
  • Článek
Říká se, že na každého jednou dojde. To se stalo i v případě maminky, kterou trestní soudy soudily za pomluvu ředitelky a učitelů. O co v daném případě1) šlo?
Vydáno: 19. 04. 2023
Nově lze odmítnout poskytnutí informace v případech obstrukčních a šikanózních žádostí, a to pokud je cílem žadatele způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se požadované informace týkají, nebo způsobit nepřiměřenou zátěž škole.
Vydáno: 17. 04. 2023
Žáci naší školy poškodili tabuli. Oprava by měla stát přes 15 tisíc. K poškození se přiznalo 7 žáků 9. třídy, skoro všem už bylo 15 let. Házeli různými předměty a většina z nich ví, který je ten jeho zásah. S dětmi jsme se domluvili, že nemají všichni stejný podíl na poškozování, někteří se „jen netrefili“ třeba jednou, jiní přiznávají víc zásahů, třída se shodla většinou (12:3), že dva mají podíl viny větší než ostatní, a to výrazně. Souhlasí s tím i jeden z žáků, který má větší podíl. Chtěla jsem, aby podle „zásluh“ platili škodu tak, že každý s menším proviněním bude mít svůj díl placení, ti s proviněním velkým budou platit trojnásobek. Rodiče těch dvou žáků s tím ale nesouhlasí a požadují rozdělení na stejné díly všem. S tím ale nesouhlasí ti ostatní, ani ti, kteří neplatí nic, protože se shodují v názoru na podílu viny. Nikdo z učitelů u poškozování tabule nebyl, dohled na chodbě samozřejmě ano, do tříd se nahlíží, ale zároveň předpokládám u takto velkých dětí nějakou představu o tom, že tvrdou věcí můžou něco rozbít (a kromě toho jsme jim často různé věci zabavovali, zase zvlášť těm dvěma, a vysvětlovali, rodiče o tom ví), a taky že svévolně rozbitou věc je potřeba zaplatit. Jak v takovém případě postupovat?
Vydáno: 12. 04. 2023
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje mj. zotavovací akce a školy v přírodě na dobu delší než 5 dní a také na dobu 5 a méně dní. Jede-li tedy skupina žáků ZŠ na max. pětidenní pobyt v přírodě bez přerušení vzdělávání (tzn. dopoledne výuka, odpoledne odpočinek a zábava), týkají se školy povinnosti vyplývající z § 9 až § 11 (např. zdravotník, posudky, lékárnička, zdravotnický deník apod.) a nebo se v tomto případě řídí škola výhradně § 12, a proto stačí pouze zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a pitnou vodu?
Vydáno: 16. 03. 2023
Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co dítě do mateřské školy přijala (opomenout se dotázat, zfalšované potvrzení ze strany rodičů)? 
Vydáno: 16. 03. 2023