Práva a povinnosti školy - strana 3

Vydáno: 01. 01. 2023
Vydáno: 01. 02. 2023
  • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 22. 11. 2022
Měla bych další dotaz na správný postup škol (MŠ, ZŠ – zřizovatelem je obec) při zajišťování různých kurzů (plavání, lyžování, školy v přírodě apod.), kdy školy (v pozici objednatele) uzavírají smlouvy s poskytovateli ubytování (v některých případech včetně stravování) ve smlouvě si dále ujednají, že zákonní zástupci provedou platbu přímo poskytovateli služeb, a tudíž také přebírají na sebe odpovědnost v případě odhlášení dítěte z kurzu, pobytu (storno poplatky). Je tento postup v pořádku? Neměla by škola finanční prostředky vybrat za zákonné zástupce a následně předat poskytovateli a převzít odpovědnost také?
Vydáno: 07. 10. 2022
Vydáno: 01. 11. 2022
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023