Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?

Vydáno:

Odpověď zní, že záleží na situaci. Předně je třeba uvést, že žákům základních škol, přípravných tříd a žákům středních škol, kteří stále plní povinnou školní docházku, musí škola poskytovat učebnice a učební texty s doložkou MŠMT zdarma.

Související dokumenty

Pracovní situace

Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Bezplatné poskytování učebnic
Platby za pomůcky v MŠ
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Poučení žáků o BOZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Požadavky na vedení účetnictví
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Zákonný zástupce
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Žákovská a studentská samospráva
Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Finance
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník