Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Vydáno:

Podle § 184a odst. 3 školského zákona jsou děti, žáci a studenti povinni vzdělávat se distančním způsobem. Distanční vzdělávání není povinné pro žáky základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva o činnosti školy
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Žákovská a studentská samospráva
GDPR - pro školy
Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Poučení žáků o BOZ
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Poradna

IT technika do výuky a nákup z dotace
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Smlouva
Zveřejňování fotografií
GDPR
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz