Příprava školy na kontrolu České školní inspekce

Vydáno:

Při kontrole České školní inspekce je nutné se připravit na tři základní činnosti – hodnocení, kontrolu a šetření různých podnětů, stížností či petic. Pracovní situace je doplněna praktickými check listy.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Pracovní situace

Finanční kontrola
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
OP JAK
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
První kroky při vymáhání dlužného školného
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Darování antigenního testu škole
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní řád pro zaměstnance škol

Články

Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021

Vzory