Pracovní řád pro zaměstnance škol

Plné znění otázky

Podle ustanovení § 306 odst. 5 zákoníku práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 263/2007 Sb.,kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných např. krajem. Při veřejnosprávní kontrole jsem byl dotazován, proč nemáme vydaný pracovní řád školy. Uvedl jsem, že toto je řešeno vyhláškou. Další náležitosti pracovněprávních vztahů jsou řešeny v jiných vnitřních předpisech (dokumentech) školy v souladu se zákoníkem práce. Mám povinnost vydávat pracovní řád školy, když je toto řešeno výše uvedenou vyhláškou?

Odpověď