Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Cílem následujícího textu je popsat situaci, kdy správce získá osobní údaje od jiné osoby, než je subjekt údajů, a informační povinnost, která škole a školskému zařízení vzniká v této souvislosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
GDPR - pro školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Záznam z pedagogické rady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Narušování online výuky
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Vyživovací povinnost
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)