Vyživovací povinnost

Plné znění otázky

Jsme SŠ a máte tedy i zletilé žáky. Jakým způsobem máme vyžadovat dokládání vyživovací povinnosti osob směrem ke zletilým žákům, když tyto osoby žádají informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilých žáků?

Je možné za poskytnutí výše zmíněných informací považovat výpis z katalogového listu žáka od doby, kdy nabyl zletilosti + výpis hodnocení (známek z jednotlivých předmětů + počet hodin zameškané docházky ke konkrétnímu datu a přehled případných výchovných opatření)) současného ještě neukončeného pololetí?

Odpověď

Související dokumenty