Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT

Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Narušování online výuky
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vzory