Poskytování osobních údajů školami Policii ČR

Vydáno:

Může se stát, že nastane situace, kdy Policie ČR požádá školu o vydání informací o žákovi/studentovi školy. Ředitelé škol v takovém případě často váhají, zda jsou oprávněni údaje vydat, a pokud ano, v jakém rozsahu. Je zcela nepochybné, že Policie ČR je subjektem s širokým oprávněním, pokud jde o přístup k osobním údajům, ale ani její práva nejsou bezbřehá.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)

Poradna

Zveřejňování fotografií
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám
GDPR
Ochrana osobních údajů

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)