Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny povinny tyto záznamy vést.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Narušování online výuky
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady

Poradna

Zveřejňování fotografií
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Ochrana osobních údajů
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR