Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek

Vydáno:

V souvislosti s plněním povinné školní docházky, ale i té nepovinné v případě středních škol, dochází ke zpracování celé řady informací. Pokud jde o informace, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízené (GDPR). Učitelé na školách všech typů musí denně řešit množství případů, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů žáků a studentů. Někdy je to zpracování nahodilé (např. zaslání SMS rodičům, že jejich dítě onemocnělo a rodič by si jej měl vyzvednout), jindy systematické (např. provedení prezence).

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Narušování online výuky
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Školní řád pro základní umělecké školy
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Absence žáků a přezkoušení
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Zveřejňování fotografií
Individuální vzdělávání
Ochrana osobních údajů
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů