Uvolnění z výuky

Plné znění otázky

Jak postupovat v případě, že zákonný zástupce žáka žádá o uvolnění z předmětu, který není tělesná výchova (konečné vyučovací hodiny v rozvrhu - Vv) - důvodem je účast na individuálním tréninku, žák 1. stupeň ZŠ? Zároveň jak postupovat při žádosti o pozdní příchod do výuky ráno dvakrát týdně ze stejného důvodu?

Odpověď

Související dokumenty