Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Školní řád pro základní umělecké školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Kázeňská opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
Mimořádné zápisy

Poradna

Uvolnění z výuky
Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Řády učeben
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky