Provoz školních jídelen od 14. října 2020

Jaká jsou pravidla pro provoz školních jídelen? Mohou dál fungovat v režimu výdejen pro žáky školy i pro cizí strávníky, a to za předpokladu dodržení hygienických opatření?

Související dokumenty

Pracovní situace

Voucher místo zrušeného zájezdu
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Tematická zpráva ČŠI 2017
Hygiena potravin a legislativa
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Individuální konzultace na půdě školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Odpis zboží ze skladu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Doplňková činnost
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Úvazek kuchaře
FKSP a očkování
Úvazek školní jídelna
Provoz MŠ
Vracení úplaty