Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy

Vydáno:

Informovat, komunikovat, reflektovat, oceňovat

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě