Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy

Vydáno:

Informovat, komunikovat, reflektovat, oceňovat

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Výuka Aj
Problémy ve třídě
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí