Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách

Vydáno:

V poslední době mnoho ředitelů a učitelů ráno otevře e-mailovou nebo datovou schránku a v ní naleznou několik právních stanovisek, výzev k ukončení dělení na očkované a neočkované a jsou upozorněni, že páchají trestné činy a bude na ně podáno trestní oznámení. Jak se k těmto dopisům postavit?

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Pracovní volno a očkování proti COVID-19

Poradna

Poskytnutí informací třetí osobě
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Vzdání se funkce
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím