Výkon veřejné funkce

Plné znění otázky

Měl bych dotaz vzhledem ke komunálním volbám. Kdyby byl ředitel školy zvolen do uvolněné funkce na městě, jaký je další postup? Z pozice ředitele bude novou RM odvolán? Pověřen vedením školy bude zástupce a bude konkurz na místo ředitele? Má možnost se ředitel vrátit zpět na svou pozici? Jak je to v situaci, když by v době funkčního období na městě měl proběhnout řádný konkurz na ředitele?

Odpověď