Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Vydáno:

Online vzdělávání se dnes již stalo nedílnou součástí školní praxe, ať už v jakékoli formě. Většina škola začala obratem řešit technologické předpoklady, organizační řešení a opravdu jen v několika málo případech zbylo trochu času na správné nastavení všech služeb v závislosti na platné legislativě. Podívejme se na některé z nich trochu blíže. MŠMT zveřejnilo manuál k online vzdělávání (https://www.msmt.cz/file/53583_1_1/), ale ani v tomto materiálu nejsou vydefinovány podmínky, které by měly být definovány ve vazbě na nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.

Související dokumenty

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Narušování online výuky
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí