Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

Mimořádné vzdělávání distančním způsobem a mimořádné ředitelské volno

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Individuální konzultace na půdě školy
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku

Poradna

Výuka Aj
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Zřizovatel
Platová třída
Výkaz práce
Začátek vyučování

Zákony

26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
520/2021 Sb. o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání