Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Věnujte zvýšenou pozornost informacím Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020 a všech dalších opatřeních po tomto datu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Individuální konzultace na půdě školy
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?