Hygiena potravin a legislativa

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Pracovní situace

Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Novela vyhlášky o školním stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Poskytování dietního stravování v MŠ
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Hygiena
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Počet dětí ve třídě MŠ II
Soukromá škola - stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Výpověď
FKSP
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Pomocná kuchařka
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně