Stravování „cizích strávníků“

Z ustanovení § 119 školského zákona vyplývá, že kromě školního stravování a stravování zaměstnanců školy mohou zařízení školního stravování zajišťovat také stravování „dalších osob“, a to za úplatu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Spotřební koš
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Doplňková činnost
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky