Stravenkový paušál

Plné znění otázky

Zaměstnavatel přispívá 71 Kč z prostředků školy na stravování zaměstnanců a 10 Kč je z FKSP (celkem tedy 81 Kč). Může zaměstnavatel tuto částku poskytovat pomocí stravenkového paušálu na účet nebo se jedná již o částku, kterou je nutné řešit pouze přes stravenky?

Odpověď