Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Související dokumenty

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Stravování „cizích strávníků“
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Tematická zpráva ČŠI 2017
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Novela vyhlášky o školním stravování
Spotřební koš
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Finanční kontrola
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Odpis zboží ze skladu
Finance
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Stravenkový paušál
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou

Zákony

112/2016 Sb. o evidenci tržeb
113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
280/2009 Sb. daňový řád