Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

112/2016 Sb. o evidenci tržeb
113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Pracovní situace

Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Stravování „cizích strávníků“
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Spotřební koš
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Novela vyhlášky o školním stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Dietní stravování
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Odpis zboží ze skladu
Finance
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Plavání
Granty
Odpočet hodin
Příplatek za vedení