Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování

Plné znění otázky

Učitelky MŠ pomáhají dětem při stravování (dotýkají se svačinek při krájení, dopomoci dětem atp.). Je nutné, aby v tuto dobu používaly rukavice, bílý plášť nebo jiné pomůcky?

Odpověď