Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci

Plné znění otázky

Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 17a, 18a, 24, 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů