Novela vyhlášky o školním stravování

Vydáno:

Základní předpisy

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
200/1990 Sb. o přestupcích
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
272/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Tematická zpráva ČŠI 2017
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Hygiena potravin a legislativa
Novela maturitní vyhlášky
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Novela školského zákona
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Poskytování dietního stravování v MŠ
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Spotřební koš
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Sloučení škol
Školní klub
Výkaz práce
Soukromá škola - stravování
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Směrnice
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Kalkulace úplaty
Stravování české školní inspekce