Novela vyhlášky o školním stravování

Základní předpisy

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Tematická zpráva ČŠI 2017
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Hygiena potravin a legislativa
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela školského zákona
Spotřební koš
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela maturitní vyhlášky
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Sloučení škol
Školní klub
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Stravování české školní inspekce

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
200/1990 Sb. o přestupcích
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
272/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných