Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30  povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny povinny tyto záznamy vést.

Domníváme se, že školní jídelny mají povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Proto by si měly ujasnit, jaké osobní údaje v jakých procesech zpracovávají. Na základě toho vypracují tyto záznamy, které obecně popisují, jak jsou osobní údaje zpracovány v jednotlivých agendách školní jídelny.

Související dokumenty

Pracovní situace

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Tematická zpráva ČŠI 2017
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Zveřejňování fotografií
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Doplňková činnost
GDPR
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Odpis zboží ze skladu