GDPR

Plné znění otázky

Seznámení se situací
Obdrželi jsme  e-mailovou zprávu od matky, která žádá o poskytnutí informací o její zletilé dceři – konkrétně jde o sdělení okolností, které vedly k ukončení studia její dcery na naší škole nebo o vydání posledního vysvědčení její dcery. V e-mailové zprávě specifikovala její RČ, bydliště apod. Dále také sdělila, že po ní dcera vymáhá dlužné výživné. Na základě uvedeného jsme ji sdělili, že dle § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, mají na tyto informace nárok pouze rodiče, kteří plní vůči studentovi vyživovací povinnost. Matka nás kontaktovala zpět s tím, že sice nemáme právo cokoliv hodnotit, ale že výživné již doplatila a ať jí neprodleně sdělíme informace, o které žádá.

1. Musí matka zaslat žádost datovou schránkou dle § 14 odst. 3 zákona svobodném přístupu k informacím, která je veřejná (ačkoliv ji nemáme na stránkách školy)?

2. Jakým způsobem má tato osoba doložit, že plní vyživovací povinnost k této studentce, abychom dostáli zákonnému požadavku na poskytnutí informace dle § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona?

Odpověď