Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Poskytování dietního stravování v MŠ
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Spotřební koš
Provozovatelé stravovacích služeb

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Přijímání ke vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání