Poskytování osobních údajů třetím osobám

Plné znění otázky

Škola spravuje osobní údaje žáků ve své školní matrice. Součástí školní matriky je i evidence členů spolku Klub přátel a to včetně osobních údajů. Při žádosti Klubu přátel o dotace vyžaduje poskytovatel dotace osobní údaje členů spolku (Jméno, příjmení a rok narození). Musí mít škola speciální souhlas zákonného zástupce o poskytnutí osobních údajů třetí osobě?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů